Szkolenie pt. „Szacowanie ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych”

Cel

Niniejsze szkolenie zostało przygotowane w celu przekazania wiedzy dotyczących spełniania wymaganiami RODO w kontekście inicjowania działań, wdrażania, utrzymania i doskonalenia zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa danych osobowych oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Profil uczestnika szkolenia

Szkolenie dedykowane jest osobom nadzorującym proces ochrony danych osobowych w organizacjach, takich jak Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji, jak również osobom zarządzającym systemami teleinformatycznymi i innymi zasobami (aktywami) przetwarzającymi dane osobowe w organizacji.

Forma prowadzenia zajęć

Szkolenie prowadzone jest formie warsztatów i wykładów. Zadaniem uczestnika będzie m.in. zdefiniowanie kontekstu szacowania ryzyka, określenie kryteriów oceny ryzyka, zaprojektowanie oraz przeprowadzenie analizy i oceny ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych. Uczestnicy otrzymają przykładowe ankiety, macierze, wykazy i formularze związane z audytem i rozpoznaniem zbiorów danych osobowych, analizą i szacowaniem ryzyka.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

Każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia:

  • będzie w stanie przeprowadzić identyfikację zbiorów danych osobowych,
  • będzie potrafił określić i dobrać odpowiednie zabezpieczenia na podstawie szacowania ryzyka z wykorzystaniem standardu PN-ISO/IEC 27002:2014,
  • będzie w stanie przeprowadzić szacowanie ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych dla:
    1. zbiorów danych osobowych oraz systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe,
    2. aktywów przetwarzających dane osobowe.

Szczegółowy program szkolenia znajduje się na stronie http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/odor3/index.php.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego uprawnia do skorzystania z 10% rabatu na udział w szkoleniu: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/odor3/formularz_pr10.php.

Organizator:

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.;

www.cpi.com.pl

tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;

e-mail: pr@konferencja.com.pl

Źródło: Centrum Promocji Informatyki