Warsztaty „Dostęp do informacji publicznej i odmowa udostępnienia”

Warsztaty odbędą się 26 października 2017 r. w Warszawie.

Cel szkolenia:

Udział w szkoleniu ma pomóc swobodnie wyodrębniać informację publiczną, ułatwić zastosowanie właściwego trybu i formy dostępu oraz dokonanie oceny możliwości żądania opłaty, pomóc usprawnić realizację dostępu do informacji publicznej i zapobiegać bezczynności, a także rozwiązać problemy proceduralne dotyczące udostępnienia informacji, odmowy jej udostępnienia czy umorzenia postępowania. Uczestnicy dowiedzą się, kiedy można odmówić udostępnienia informacji publicznej, kiedy wydaje się decyzję administracyjną, a w jakich sytuacjach wystarczy zwykłe pismo.

Adresaci szkolenia:

Wszystkie osoby zaangażowane w udostępnianie informacji publicznej w samorządzie terytorialnym, organach państwowych oraz w obrębie innych podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej.

Metody pracy podczas szkolenia:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej wspierany praktycznymi przykładami oraz dyskusją i wymianą doświadczeń.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

• Znajomość praktyki stosowania udip - kiedy i co mam obowiązek udostępnić

• Rozeznanie w orzecznictwie sądów administracyjnych

• Umiejętność interpretacji przepisów udip

• Znajomość trybów i form dostępu do informacji publicznej 

Szczegółowy program szkolenia znajduje się na stronie: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/dipou1/index.php.

Wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego uprawnia do skorzystania z 10% rabatu na udział w szkoleniu:

http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/dipou1/formularz_pr10.php

Organizator

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.

www.cpi.com.pl

Tel. (22) 870 69 10, 870 69 78

E-mail: pr@konferencja.com.pl

Źródło: Centrum Promocji Informatyki