Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy

Bezpieczeństwo danych i zasobów jest priorytetowym tematem w każdej firmie, która dba zarówno o swoich klientów, jak i wizerunek. Problematyka dotyczy międzynarodowych korporacji oraz lokalnych firm, ponieważ bezpieczeństwo zależy od wielu czynników, takich jak ciągłe zmiany w stosunkach gospodarczych, postęp technologiczny, zagrożenia wojenne, terrorystyczne oraz środowiskowe. Dlatego tak ważne jest, aby cały czas na bieżąco poznawać nowe rozwiązania oraz diagnozować coraz to nowe zagrożenia.

Polski Instytut Rozwoju Biznesu zaprasza do udziału w konferencji „Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy”, która odbędzie się 23.02.2017 r. w Warszawie.

Na spotkaniu poruszone zostaną m.in. takie zagadnienia jak:

1. Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji

 • ochrona zasobów informacji
 • audyt i kontrola bezpieczeństwa informacji
 • zarządzanie tożsamością
 • zarządzanie ryzykiem w zapewnianiu bezpieczeństwa informacji
 • czynniki zagrażające bezpieczeństwu informacji w nowoczesnych przedsiębiorstwach
 • polityka bezpieczeństwa
 • systemy do zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • ochrona informacji, a regulacje występujące na gruncie obowiązującego prawa

2.Skuteczne panowanie nad bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie w momencie kryzysu

 • przewidywanie i reagowanie na incydenty
 • scenariusze awaryjne w zarządzaniu ciągłością działania

3. Elementy bezpieczeństwa fizycznego

 • mechaniczna, elektroniczna, biometryczna i proceduralna kontrola dostępu
 • identyfikacja personelu
 • kształtowanie środowiska
 • monitoring wizyjny

4. Bezpieczeństwo organizacyjne

 • struktura organizacyjna w zakresie bezpieczeństwa – w małej firmie jak i w korporacji
 • koordynacja bezpieczeństwa w złożonej strukturze organizacyjnej
 • funkcjonowanie departamentów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w firmie

Do udziału zapraszamy:

 • Prezesów i członków zarządu
 • Dyrektorów i kierowników działów bezpieczeństwa informacji
 • Administratorów Bezpieczeństwa Informacji
 • Dyrektorów i kierowników działów IT, bezpieczeństwa IT, bezpieczeństwa fizycznego
 • Oficerów bezpieczeństwa
 • Szefów ochrony
 • Dyrektorów i kierowników działów: prawnych, ds. planowania strategii, ds. rozwoju

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://multiexpo.pl/security

Rejestracja: http://multiexpo.pl/security/rejestracja

Liczba miejsc jest ograniczona. Dla wyżej wymienionych osób udział jest bezpłatny.

Organizatorem wydarzenia jest Polski Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.

Kontakt:

Aleksandra Orłowska

Asystentka ds.organizacji konferencji
mobile: +48/531 375 811
e-mail: aleksandra.orlowska@pirbinstytut.pl

Źródło: Polski Instytut Rozwoju Biznesu