PGN: Cyfrowe złoże doda gazu:
[…] Z myślą o tym PGNiG opracowało tzw. zintegrowany system zarządzania złożem. Platforma "Cyfrowe złoże" stworzona została przez pracowników na bazie posiadanych przez spółkę narzędzi i zakupionych systemów oprogramowania. Integruje ona wyniki pracy specjalistów różnych dyscyplin w jeden model. Pozwala symulować poszczególne etapy procesu, od poszukiwania po wydobycie surowca. Następnie zebrane dane przechodzą do modelu ekonomicznego, który analizuje opłacalność analizowanych działań. Model pozwala symulować różne scenariusze z wydobycia z kilku złóż jednocześnie. Jak informuje Krzysztof Potera, dyrektor oddziału geologii i eksploatacji PGNiG, narzędzie to zwiększa dokładność prognoz, opracowuje optymalny program wierceń, analizuje też projekty pod kątem opłacalności, wydatków inwestycyjnych i utrzymaniowych. Pozwala też zoptymalizować zużycie energii i zwiększyć poziom sczerpania złoża, zapewniając optymalną gospodarkę surowcową.[…]
https://biznes.interia.pl/firma/news/cyfrowe-zloze-doda-gazu,2605171,1852
[...] „w hierarchicznej strukturze każdy pracownik dąży do osiągnięcia swojego poziomu niekompetencji”[…] Laurence’a J. Petera, The Peter Principle. Tfurczo rozwinął ową niejaki Scott Adams w swej zasadzie Dilberta (vide https://dilbert.com/)

PGN: Cyfrowe złoże doda gazu:
[…] Z myślą o tym PGNiG opracowało tzw. zintegrowany system zarządzania złożem. Platforma "Cyfrowe złoże" stworzona została przez pracowników na bazie posiadanych przez spółkę narzędzi i zakupionych systemów oprogramowania. Integruje ona wyniki pracy specjalistów różnych dyscyplin w jeden model. Pozwala symulować poszczególne etapy procesu, od poszukiwania po wydobycie surowca. Następnie zebrane dane przechodzą do modelu ekonomicznego, który analizuje opłacalność analizowanych działań. Model pozwala symulować różne scenariusze z wydobycia z kilku złóż jednocześnie. Jak informuje Krzysztof Potera, dyrektor oddziału geologii i eksploatacji PGNiG, narzędzie to zwiększa dokładność prognoz, opracowuje optymalny program wierceń, analizuje też projekty pod kątem opłacalności, wydatków inwestycyjnych i utrzymaniowych. Pozwala też zoptymalizować zużycie energii i zwiększyć poziom sczerpania złoża, zapewniając optymalną gospodarkę surowcową […].

Źródło: https://biznes.interia.pl/firma/news/cyfrowe-zloze-doda-gazu,2605171,1852

[...] „w hierarchicznej strukturze każdy pracownik dąży do osiągnięcia swojego poziomu niekompetencji” […] Laurence’a J. Petera, The Peter Principle. Tfurczo rozwinął ową niejaki Scott Adams w swej zasadzie Dilberta (vide https://dilbert.com/).