Pojęcie bezpieczeństwa, niezależnie od branży i obszaru działalności, jest jednym z najbardziej istotnych zagadnień niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstw oraz zapewnienia integralności produktów i usług. W obecnej sytuacji gospodarczej bezpieczeństwo łańcucha dostaw ma ogromne znaczenie nie tylko dla celów minimalizacji kosztów, ale także dla wiarygodności firmy oraz utrzymania jej konkurencyjności i silnej pozycji na rynku. Podjęcie działań z związanych z bezpieczeństwem przynosi poprawę wydajności i rentowności firmy, pozwala na znaczną minimalizację stanów magazynowych oraz skrócenie czasu dostaw.

Procesy produkcyjne i logistyczne należą do najbardziej skomplikowanych obszarów działalności biznesowej, które nawet w sytuacji prawidłowego funkcjonowania wymagają kontroli powiązań pomiędzy wytworzonymi partiami towaru a ich odbiorcami. Przedsiębiorstwa, które nie dysponują odpowiednimi narzędziami kontroli, są realnie narażone na straty finansowe, a także ryzyko pogorszenia jakości produktów oraz spadek lojalności dostawców. W związku z tym kontrola przebiegu dostaw do klienta i zapewnienie bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw stanowi priorytetowe wyzwanie dla każdego przedsiębiorstwa. Nawet gdy procesy produkcji i logistyki działają bez zarzutu, firmy nie zawsze dysponują narzędziami kontroli biznesowej, które zapewniają jej odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Takie narzędzia można wdrożyć w ramach nowoczesnego systemu ERP.

Bezpieczeństwo łańcucha dostaw, podobnie jak czynniki wpływające na bezpieczeństwo ERP, są kategorią złożoną. Program bezpieczeństwa w zarządzaniu łańcuchem dostaw jest zawsze indywidualnie dopasowywany do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa, uwzględniając specyfikę działalności firmy oraz jej potrzeby biznesowe.

Autor: Wojciech Wileński Senior Project Manager Exact

DLP expert magazyn
DLP expert 4/2013

Tekst pochodzi z magazynu DLP expert 4/2013 (7)- który bezpłatnie można pobrać tutaj: https://www.dlp-expert.pl/magazine

Źródło: Redakcja