60% firm z sektora usług finansowych, w odpowiedzi na katastrofy naturalne, które wystąpiły w 2011 roku, wdrożyło na pełną skalę plan zachowania ciągłości działania (business continuity plan). Mimo to, praktyki tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych wykazują niepokojące braki.

Według raportu Acronis Global Disaster Recovery Index 2012, firmy z sektora usług finansowych, w związku z wieloma kataklizmami i klęskami, które miały miejsce w 2011 roku, umieściły odzyskiwanie po awarii na liście priorytetowych zadań dla swoich działów IT. Niemniej jednak zgodność, bezpieczeństwo i ochrona wirtualnych serwerów nadal pozostają dużym problemem dla tego sektora.

Badanie Acronis, w którym wzięło udział blisko 6000 małych i średnich firm (MSP) z 18 krajów na całym świecie pokazało, że 60% organizacji z sektora usług finansowych w 2011 roku wdrożyło pełen plan zachowania ciągłości działania (business continuity plan). Tym samym usługi finansowe to sektor, który wykazał najwyższy poziom zaufania do swoich procesów tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania po awarii. Firmy z tego sektora wydają na odzyskiwanie po awarii średnio 12% swojego całkowitego budżetu IT.

Pomimo to, wśród ankietowanych firm świadczących usługi finansowe rzadko można zaobserwować wirtualny backup w praktyce a jedna piąta (19%) stwierdziła, że nie wykonuje kopii zapasowych maszyn wirtualnych tak często jak tych fizycznych. Ponad połowa (55%) rzadko tworzy kopie zapasowe wirtualnych serwerów - co tydzień, co miesiąc lub nieregularnie. To zaskakujący wynik biorąc pod uwagę, że większość badanych twierdzi, iż wartość pieniężna firmowych danych przechowywanych na serwerach wirtualnych jest taka sama jak tych znajdujących się na serwerach fizycznych. Z punktu widzenia zaufania, które jest nieodłącznym i wręcz wymaganym elementem towarzyszącym działalności firm z tego sektora, konieczne jest aby dbały one o bezpieczeństwo swoich serwerów wirtualnych z taką samą dokładnością jak tych fizycznych.

Managerowie IT w organizacjach finansowych mają również duże obawy odnośnie bezpieczeństwa kopii zapasowych danych przechowywanych w chmurze – 47% badanych podaje kwestię bezpieczeństwa jako główną barierę na drodze do skorzystania z usług cloud. Brak zaufania do dostawców usług „w chmurze”, jak również niezgodność z przepisami o ochronie danych, również wzbudzają obawy. W konsekwencji 45% firm w ramach swojej strategii tworzenia kopii i odzyskiwania po awarii (offsite) polega na taśmach lub dyskach przechowywanych poza biurem.

Niemniej jednak, w sektorze usług finansowych konsolidacja wielu narzędzi, które stosowane są do odzyskiwania po awarii jest najbardziej prawdopodobna – 44% managerów IT twierdzi, że korzystają tylko z jednego rozwiązania. Taka konsolidacja może pomóc obniżyć koszty, zmniejszyć ryzyko i zwiększyć wydajność. Aż 77% ankietowanych stwierdziło, że dostępność jednego rozwiązania do odzyskiwania po awarii w środowiskach fizycznych i wirtualnych oraz w chmurze, będzie najlepszym sposobem na poprawę ich procesów odzyskiwania po awarii.

Menedżerowie IT z sektora usług finansowych przyznali, że największym zagrożeniem dla ich strategii odzyskiwania po awarii jest własne samozadowolenie. Ponieważ do tej pory nie doświadczyli utraty danych, nie postrzegają tego zjawiska jako zagrożenie

– powiedział Dariusz Jarecki, Country Manager Acronis w Polsce.

Mimo, że w tym sektorze taktyki są dobrze rozpisane na papierze, to firmy muszą sobie uświadomić, że nawet najlepszym zdarzają się potknięcia.

Źródło: Acronis