Współpraca biznesu z edukacją sposobem na zdobycie fachowego pracownika

Prawie 80% pracodawców ma trudności z rekrutacją osób o odpowiednich kwalifikacjach. Aby poprawić jakość dialogu między firmami a przyszłymi pracownikami, w 2012 roku powołany został program rządowy wspierający współpracę biznesu z edukacją. Pracodawcy, którzy nie biorą udziału w rządowym projekcie, mogą z powodzeniem samodzielnie wyjść z pokrewną inicjatywą.

Podjęcie współpracy przedsiębiorstwa z ośrodkiem edukacyjnym to dla firmy sposób na efektywne pozyskiwanie kompetentnych pracowników oraz okazja do budowania pozytywnego wizerunku. To także skuteczny sposób konkurowania na rynku.

Wbrew założeniom podstawy programowej, szkoły i uczelnie nie są w stanie wykształcić uczniów zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami rynku pracy. W środowisku biznesowym mówi się więc o współpracy przedsiębiorstw z edukacją jako o konieczności. Darmowe warsztaty, wakacyjna praktyka, współpraca z kołami naukowymi czy otwarte spotkania są domeną firm prowadzących działania rekrutacyjne w nowoczesny sposób. Chociaż przekazywanie wiedzy uczniom i studentom na temat potrzeb i wymagań pracodawców jest istotą rządowego programu, przedsiębiorstwa na własną rękę z powodzeniem realizują podobne działania. Najbardziej świadome firmy podejmują szereg praktyk budujących pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa wśród jej przyszłych pracowników.

– Nasza firma nie tylko zaprasza szczecińskich studentów informatyki na letnie praktyki, ale przez cały rok współpracuje z Katedrą Inżynierii Oprogramowania przy ZUT oraz tamtejszym kołem naukowym.

– mówi Marcin Szulga, Head of Research and Development w Unizeto Technologies

– Wspólnie organizujemy konferencje, zapraszamy studentów do współpracy przy projektach badawczo-rozwojowych, a także w ramach tworzenia rozwiązań dla naszych klientów. W ten sposób w ciągu ostatniego 1,5 roku znaleźliśmy aż 9 wysoko wykwalifikowanych pracowników –

dodaje.

Inwestycja w edukację studentów odpowiedzialnością społeczną firm

Mówiąc o swoich oczekiwaniach, przedsiębiorcy są w stanie uświadomić przyszłym pracownikom kogo i o jakich kompetencjach będą poszukiwać w przyszłości. Studenci i uczniowie mają zatem możliwość sprawdzenia, czy spełnią oczekiwania przyszłych pracodawców oraz, w miarę potrzeby, w porę zrewidować swoją wiedzę i umiejętności. Dla uczestników praktyk nieocenioną wartością są także walory edukacyjne, pomagające zdobyć lub podnieść pożądane przez pracodawców kompetencje. Wysoko ceniona jest możliwość przekonania się w sposób namacalny, jak wygląda praca w nowoczesnym przedsiębiorstwie.

– Praktykanci mają okazję zdobywać cenne doświadczanie biorąc udział w ważnych dla nas projektach. Najciekawszym, o którym warto wspomnieć, było opracowanie prototypu internetowego konta pacjenta, gdzie studenci odegrali dużą rolę.

– mówi Marcin Szulga, Head of Research and Development w Unizeto Technologies

– Obecnie grupa najzdolniejszych szczecińskich młodych naukowców współpracuje z nami w ramach projektu związanego z ochroną informacji niejawnych na urządzeniach mobilnych

– dodaje.

Źródło: Unizeto Technologies