Wrocławska firma BOSSG Data Security wprowadziła na rynek innowacyjną technologię LiquiDATA - w pełni skuteczną, chemiczną metodę niszczenia magnetycznych nośników danych, udostępnianą w tzw. Mobilnych Centrach Utylizacji Danych (MCUD). Według ekspertów LiquiDATA jest innowacją w skali światowej – jest to pierwsza technologia mobilna, która gwarantuje stuprocentową pewność, że dane zostały nieodwracalnie zniszczone.

Gwarancja bezpieczeństwa

Obecnie ok. 70% informacji, w tym informacji wrażliwych, przechowywana jest wyłącznie w formie elektronicznej. Dlatego też możliwość bezpiecznej, a przede wszystkim skutecznej utylizacji niepotrzebnych nośników danych stała się pilną potrzebą zarówno firm prywatnych, instytucji publicznych, jak i wszystkich organizacji gromadzących i przetwarzających dane podlegające specjalnym środkom ochrony, np. dane osobowe lub niejawne informacje biznesowe. Skuteczne zniszczenie zużytych nośników to nie tylko dobra praktyka, zabezpieczająca interesy firmy i jej klientów, ale w wielu przypadkach także obowiązek prawny.

Mobilne Centrum Utylizacji Danych,
reaktor.
Źródło: BOSSG Data Security

LiquiDATA to polska technologia chemicznego, całkowicie niezawodnego niszczenia magnetycznych nośników danych, takich jak np. dyski twarde. Utylizowany nośnik w wyniku odpowiednich reakcji chemicznych zostaje nieodwracalnie rozpuszczony do postaci cieczy, dzięki czemu nie ma jakiejkolwiek możliwości odtworzenia jego pierwotnej struktury i zapisanych na nim danych. Powstała w wyniku reakcji chemicznej ciecz jest przyjazna środowisku i kierowana do oczyszczalni ścieków, gdzie jako koagulant może być wartościowym składnikiem wspomagającym proces oczyszczania innych ścieków.

- LiquiDATA jest odpowiedzią na ciągły wzrost ilości informacji przetwarzanych i zapisywanych elektronicznie, a co za tym idzie, konieczności zapewnienia bezpieczeństwa gromadzonym danym. Coraz więcej firm i instytucji zdaje sobie sprawę, jak ważne jest skuteczne niszczenie zużytych nośników, dlatego opracowaliśmy technologię LiquiDATA

– mówi Rafał Iwaniec, współtwórca technologii i wiceprezes BOSSG Data Security

– Bardzo zależy nam, by opracowane przez nas rozwiązania były jak najbardziej przyjazne środowisku. Dlatego przed procesem chemicznym z nośników odzyskiwane są wszystkie elementy nadające się do recyklingu, a produkt końcowy reakcji można następnie wykorzystać przy oczyszczaniu innych ścieków lub w elektrolitycznym procesie produkcji aluminium

– dodaje.

Mobilne Centrum Utylizacji Danych

Mobilne Centrum Utylizacji Danych, przedział biurowy. Źródło: BOSSG Data Security

Technologia LiquiDATA jest udostępniana w tzw. Mobilnych Centrach Utylizacji Danych (MCUD), czyli specjalnie przystosowanych samochodach-laboratoriach, które klient może zamówić pod wskazany przez siebie adres na terenie całego kraju. Dzięki temu dane mogą zostać zniszczone bez konieczności przewożenia ich na znaczne odległości i narażania na możliwość dostania się w niepowołane ręce. Jednocześnie klient ma pełny nadzór nad procesem utylizacji dzięki zamontowanym w MCUD kamerom wizyjnym, systemowi rejestracji dźwięku oraz przezroczystym elementom konstrukcyjnym reaktorów chemicznych i elementów wyposażenia MCUD.

Źródło: BOSSG Data Security