Rośnie ryzyko awarii sprzętów elektronicznych Polaków w związku z nadchodzącymi przerwami w dostawach prądu

Według ekspertów Urzędu Regulacji Energetyki, w najbliższych latach czekają nas coraz częstsze spadki mocy elektrycznej w godzinach szczytu. Związane jest to m.in z wymianą przestarzałej infrastruktury energetycznej. Tymczasem okresowe przerwy w dostawie prądu mogą powodować awarie sprzętu elektronicznego Polaków, w tym prywatnych i firmowych komputerów, powodując utratę zapisanych na nich danych – przestrzegają eksperci z laboratoriów odzyskiwania danych Kroll Ontrack. Wskazują też, jak zabezpieczyć się przed tego typu przypadkami.

Urząd Regulacji Energetyki (URE) rokrocznie notuje zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną, związane m.in. ze wzrostem gospodarczym. Jedocześnie władze URE przyznają, że Polsce coraz częściej grożą przerwy w dostawach prądu w godzinach szczytu, spowodowane m.in. wyłączaniem bloków mocy przez elektrownie, które mogą nie nadążać z zastępowaniem przestarzałej infrastruktury nową. Według szacunków zawartych w najnowszym sprawozdaniu z działalności władz URE, tzw. blackouty (poważne przerwy w pracy systemu, paraliżujące duże obszary kraju), mogą nastąpić już w 2015 roku. Przestarzała, niedostatecznie rozwinięta i nieprzystosowana do przesyłu energii sieć jest bowiem podatna na okresowe spadki, a nawet utraty napięcia.

– Wahania napięcia mogą nieść ze sobą zarówno natychmiastowe, jak i długotrwałe konsekwencje dla naszego sprzętu elektronicznego, w tym komputerów. Spektrum potencjalnych skutków jest szerokie – od mało kłopotliwego wyłączenia się komputera, poprzez drobne awarie, aż po zniszczenie sprzętu i całkowitą utratę danych. Na niekorzyść użytkowników działa przede wszystkim brak możliwości przewidzenia takiej sytuacji i niedocenianie jej potencjalnych konsekwencji. W szczególności firmy powinny uświadomić sobie, jakie skutki może mieć gwałtowna utrata zasilania dla firmowych serwerów i gromadzonych danych – mówi Paweł Odor, główny specjalista polskiego oddziału Kroll Ontrack.

Według ekspertów Kroll Ontrack, w obliczu prognozowanych zagrożeń, zarówno domowi, jak i biznesowi użytkownicy sprzętu komputerowego powinni już teraz wyrabiać sobie pewne pozytywne nawyki w kwestii ochrony swoich komputerów i gromadzonych na nich danych. Stosowanie kilku prostych środków ostrożności, takich jak ochrona przeciwprzepięciowa, urządzenia UPS, a w przypadku firm stworzenie i przestrzeganie procedur polityki bezpieczeństwa danych, pozwoli zapobiec potencjalnej utracie danych spowodowanej wahaniami napięcia.

Porady specjalistów Kroll Ontrack pozwalające zapobiec utracie danych podczas wahań napięcia lub przerw w dostawie prądu:

- Ochrona przeciwprzepięciowa – zarówno domowi, jak i biznesowi użytkownicy komputerów powinni wziąć pod uwagę zakup uziemionych listew zasilających. Te proste i stosunkowo niedrogie urządzenia zabezpieczą sprzęt przed skokami napięcia, które mogłyby w konsekwencji powodować utratę danych. Pamiętajmy jednak, że działają prawidłowo jedynie wtedy, gdy są podłączone do gniazdka z uziemieniem.

- Odpowiedni backup – użytkownicy domowi powinni archiwizować dane na zewnętrznych nośnikach przynajmniej raz w miesiącu. Firmy powinny ustalić i stosować procedurę regularnego backupu.

- Korzystanie z urządzeń UPS – dla firm posiadających własne, wewnętrzne serwery,korzystanie z alternatywnego zasilania np. awaryjnych zasilaczy wyposażonych w akumulator, powinno być standardem. Zapewniają one jednolitą moc sygnału, redukując wahania napięcia, a w przypadku całkowitej utraty zasilania podtrzymują pracę sprzętu. Użytkownicy indywidualni, pracujący na stacjonarnych komputerach, także powinni zainwestować w urządzenia UPS.

- Uwzględnienie w polityce bezpieczeństwa usług odzyskiwania danych – zdarzają się sytuacje, kiedy przygotowane plany awaryjne zawodzą, a z kopii bezpieczeństwa nie udaje się przywrócić danych. Prawidłowo skonstruowana polityka bezpieczeństwa powinna zatem obejmować nie tylko wytyczne dotyczące backupu i alternatywnego zasilania, ale także wskazówki określające co robić oraz do kogo zwrócić się po pomoc, gdy te środki zawiodą.

Źródło: Kroll Ontrack