Światowa innowacja w niszczeniu ceramicznych dysków twardych

BOSSG Data Security przedstawia nowe urządzenie do mechanicznego niszczenia ceramicznych talerzy dysków twardych. Zastosowany w nim innowacyjny system rozdrabniania ceramicznych nośników danych na drobny proszek, pozwoli na ich skuteczne, szybkie i komfortowe niszczenie przy wykorzystaniu technologii LiquiDATA.

Talerze dysków twardych dzielą się na dwie grupy: aluminiowe i ceramiczne. W standardowych komputerach zwykle stosowane są talerze aluminiowe, czyli okrągłe płytki o wielkości 3,5” wykonane z glinu lub jego stopów. W laptopach i dyskach przenośnych najczęściej stosuje się mniejsze, 2,5-calowe talerze ceramiczne, których struktura jest zbliżona do szkła. Są one bardzo twarde i szybko niszczyłyby ostrza standardowych niszczarek.

W standardowych niszczarkach przemysłowych dyski ceramiczne są łamane, miażdżone lub mielone na duże fragmenty - tak samo jak aluminiowe. Nie jest to jednak wystarczająco skuteczna metoda niszczenia - przynajmniej od 2004 roku można odzyskiwać dane ze skrawków talerzy o rozmiarach podobnych do ziarnka piasku. Obecnie mając więc odpowiednią motywację i fundusze, tym bardziej można starać się o odzyskanie danych z fragmentów o znacznie większej powierzchni, jakie pozostają po zastosowaniu standardowych niszczarek.

– Technologie związane z odzyskiwaniem danych są nieustannie udoskonalane. To, co było niedostępne lub drogie rok temu, w nieodległej przyszłości może stać się codziennością. Dlatego LiquiDATA rozwiązuje problem zapewniania bezpieczeństwa danych nie tylko dziś, ale i w przyszłości

– mówi dr Paweł Markowski, Prezes BOSSG Data Security.

Proces niszczenia składa się z trzech etapów, podczas których wykorzystuje się specjalnie skonstruowane mechanizmy tnące, bez trudu rozdrabniające talerze dysków na proszek.

W pierwszej fazie ceramiczny talerz jest wstępnie kruszony na większe fragmenty. Następnie otrzymany materiał jest ponownie rozdrabniany na drobne cząstki. Są to jednak jedynie wstępne etapu procesu, pozwalające skrócić czas trwania trzeciej, chemicznej fazy niszczenia. Powstały proszek poddawany jest obróbce technologią LiquiDATA, która dzięki odpowiednio dobranym składnikom chemicznym rozpuszcza go w ciecz. Dopiero to gwarantuje, że na pewno nie pozostał nawet najmniejszy fragment dysku, z którego specjalistyczne laboratorium mogłoby próbować odzyskać dane.

Nowe urządzenie BOSSG Data Security do niszczenia ceramicznych talerzy dysków twardych wykorzystywane jest w Mobilnym Centrum Utylizacji Danych, dzięki czemu Klient może skorzystać z niego w dowolnej wskazanej przez siebie lokalizacji. Urządzenie wytwarza niewiele hałasu, a przezroczysta osłona pozwala osobiście nadzorować proces kruszenia talerzy.

BOSSG Data Security jest firmą nie tylko innowacyjną, ale również skupiającą się na potrzebach Klientów. Wprowadzenie do naszej oferty nowej metody niszczenia ceramicznych nośników danych jest kolejnym krokiem w rozwoju

– dodaje dr Paweł Markowski.

Proszek z talerzy ceramicznych Źródło: BOSSG Data Security

Światowa premiera urządzenia opracowanego przez BOSSG Data Security odbyła się podczas III Krajowego Forum Bezpieczeństwa Informacji w Ryni, podczas którego przedstawiciele DOIN, DBTI i ABW omawiali kwestie faktycznej realizacji zadań w zakresie analizy ryzyka, oceny poziomu zagrożeń oraz przestrzegania zapisów zawartych w planach ochrony informacji niejawnych i dokumentach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Pisaliśmy już wcześniej o innowacyjna metoda chemicznego niszczenia nośników danych opracowanej przez BOSSG Data Security.

Źródło: BOSSG Data Security