Cyberprzestępstwa kosztują polskich użytkowników indywidualnych nawet 4,8 mld zł

Firma Symantec opublikowała doroczny raport na temat cyberprzestępczości — Norton Cybercrime Report.(Zapraszamy również do zapoznania się z raportem w formie infografik) Oparto go na jednym z największych na świecie badań opinii na temat przestępczości internetowej, wymierzonej w użytkowników indywidualnych. Jego celem jest zrozumienie jak cyberprzestępczość oddziałuje na konsumentów i w jaki sposób rozwój technologii wpływa na ich bezpieczeństwo. Norton Cybercrime Report 2012 powstał w oparciu o informacje uzyskane od ponad 13 000 dorosłych respondentów z 24 krajów, w tym z Polski. Z obliczeń wynika, że w ostatnich 12 miesiącach koszty bezpośrednie(1) związane z globalną cyberprzestępczością wymierzoną w konsumentów wyniosły na całym świecie 110 mld dolarów (2), a w Polsce - 4,8 mld zł (1,4 mld USD).

W każdej sekundzie ofiarą cyberprzestępstw pada 18 dorosłych osób (3). W skali globalnej oznacza to ponad półtora miliona ofiar dziennie. Bezpośrednio pokrzywdzeni tracą średnio 197 dolarów rocznie. W Polsce kwota ta wynosi aż 672 zł (4).

W ostatnich 12 miesiącach z cyberprzestępczością zetknęło się na całym świecie 556 milionów dorosłych (5) (w tym 7,2 mln Polaków). To prawie połowa osób korzystających z Internetu (6).

Nowe obszary cyberprzestępczości

Tegoroczne badanie wskazuje na rozwój „nowych” form cyberprzestępczości, ukierunkowanych na sieci społecznościowe i urządzenia mobilne (7). Aż 39% użytkowników sieci społecznościowych było już ofiarami przestępstw w tych sieciach (w Polsce 42%). Tylko w ciągu ostatniego roku, co piąta dorosła osoba na świecie korzystająca z Internetu (21%) padła ofiarą przestępstwa w sieci społecznościowej lub mobilnej (w Polsce 16%).

Warto uwypuklić kilka niepokojących faktów globalnie i w Polsce:

  • 15% użytkowników sieci społecznościowych podaje, że ktoś włamał się na ich profil i podszywał się pod nich (w Polsce 9%),

  • co dziesiąty użytkownik sieci społecznościowej przyznaje, że stał się ofiarą oszustwa typu „scam” lub fałszywego łącza w sieci społecznościowej (w Polsce 8%),

  • 75% użytkowników Internetu ma świadomość, że cyberprzestępcy działają w sieciach społecznościowych, ale tylko 44% (40% w Polsce) używa rozwiązania chroniącego przed zagrożeniami w sieci społecznościowej

  • prawie jedna trzecia użytkowników mobilnych (31% na świecie, 34% w Polsce) otrzymała wiadomość tekstową od nieznanego nadawcy, z propozycją kliknięcia podanego łącza lub wybrania nieznanego sobie numeru w celu odebrania „poczty głosowej”.

„Cyberprzestępcy zmieniają taktykę — atakują szybko rozwijające się platformy mobilne i sieci społecznościowe, których użytkownicy są mniej świadomi zagrożeń”

— mówi Marian Merritt, rzecznik marki Norton ds. bezpieczeństwa w Internecie.

„Jest to zgodne z ustaleniami tegorocznego raportu Symantec Internet Security Threat Report(8) , w którym ustalono, że w 2011 roku liczba zagrożeń mobilnych w porównaniu z poprzedzającym rokiem wzrosła prawie dwukrotnie”.

Norton Cybercrime Report 2012 pokazuje, że większość internautów podejmuje podstawowe kroki w celu zabezpieczenia siebie i swoich informacji osobistych, np. usuwa podejrzane wiadomości e-mail i unika podawania swoich danych osobowych online. Jednak inne ważne środki ostrożności są ignorowane: 40% respondentów nie używa skomplikowanych haseł lub nie zmienia ich odpowiednio często (w Polsce 42% internautów), a ponad jedna trzecia nie sprawdza symbolu kłódki w przeglądarce przed wprowadzeniem online poufnych informacji osobistych, takich jak dane konta bankowego.

Ponadto z tegorocznego raportu wynika, że wielu dorosłych internautów nie zdaje sobie sprawy jak bardzo zmieniły się formy cyberprzestępstw w ciągu ostatnich lat i jakie są naprawdę skutki oddziaływania złośliwego oprogramowania (na przykład wirusów) na komputer. Aż 40% dorosłych użytkowników na świecie (w Polsce 46%) nie wie, że szkodliwe oprogramowanie może działać w ukryciu, co utrudnia zorientowanie się, że komputer został zainfekowany.

„Dawniej szkodliwe programy i wirusy powodowały widoczne zakłócenia w działaniu komputera”

— mówi Merritt.

„Pojawiał się niebieski ekran lub komputer zawieszał się, ostrzegając użytkownika o infekcji. Metody cyberprzestępców uległy zmianie. Zależy im na tym, aby pozostać w ukryciu. Tegoroczne wyniki wskazują, że prawie połowa użytkowników Internetu jest przekonana, że dopóki komputer się nie zawiesza lub nie zaczyna nieprawidłowo działać, to nie są oni ofiarami ataku. Niestety wielu z nich jest w błędzie”.

Skomplikowane hasła nadal są kluczowe

Ponad jedna czwarta (27%) dorosłych internautów na świecie (16% w Polsce) deklaruje, że została powiadomiona o potrzebie zmiany hasła do zagrożonego konta e-mail. Użytkownicy wysyłają, odbierają i przechowują niemal wszystko w Internecie: od prywatnych zdjęć (50%), po korespondencję i dokumenty związane z pracą (42%), wyciągi bankowe (22%) i hasła do innych kont online (17%) — dlatego konta e-mail mogą być potencjalną furtką dla przestępców szukających zarówno informacji osobistych jak i firmowych.

„Osobiste konta e-mail często zawierają klucz do naszego sieciowego świata. Przestępcy mogą nie tylko zyskać dostęp do zawartości skrzynki odbiorczej, ale także resetować hasła do wszystkich serwisów internetowych, z których korzystamy, dzięki kliknięciu łącza „zapomniałem hasła”, przechwytywać wiadomości z nowymi hasłami i blokować nam dostęp do naszych własnych kont”

— powiedział Adam Palmer, główny doradca ds. bezpieczeństwa Norton.

„Należy dobrze zabezpieczyć swoje konta e-mail, używając skomplikowanych haseł i często je zmieniając”.

Więcej ustaleń zawartych w publikacji Norton Cybercrime Report 2012, globalnych i z podziałem na poszczególne kraje, można znaleźć pod adresem www

Zapraszamy również do zapoznania się z raportem w formie infografik (1) Na postawie informacji ofiar cyberprzestępstw o bezpośrednich kosztach i stratach finansowych w wyniku takich incydentów, jak oszustwa, kradzieże i naprawy.
(2) Symantec Corporation, 2012 Norton Cybercrime Report, wrzesień 2012: http://www.norton.com/2012cybercrimereport: Ustalenia są ekstrapolacjami opartymi na wynikach ankiety przeprowadzonej w 24 krajach wśród osób dorosłych w wieku 18-64 l. Koszt finansowy cyberprzestępczości w ubiegłym roku (110 mld USD) został obliczony w następujący sposób: liczba ofiar w ostatnich 12 miesiącach (w poszczególnych krajach) x 197 (średni koszt finansowy przestępstwa w USD).
(3) 18 ofiar przestępstw na sekundę i 1,5 mln ofiar dziennie obliczono w sposób następujący: liczba ofiar w okresie ubiegłych 12 miesięcy (jak niżej) 556 mln / 365 dni w roku / 24 godziny / 60 minut / 60 sekund
(4) Według danych w 2011 Norton Cybercrime Report średni koszt na ofiarę wynosił 264 USD
(5) 556 mln ofiar w 24 krajach w okresie ostatnich 12 miesięcy obliczono w sposób następujący: Najnowsze badania z NCR pokazują, że 67% dorosłych w 24 krajach było kiedyś ofiarami cyberprzestępstw, a 46% z nich było ofiarami w okresie ostatnich 12 miesięcy. Ludność online w poszczególnych krajach (łącznie 24 kraje = ponad 1 mld wg CIA World Factbook) x % liczba cyberprzestępstw popełnionych w poszczególnych krajach x % cyberprzestępstw w ostatnich 12 miesiącach w poszczególnych krajach = 556 mln (suma z 24 krajów)
(6) United Nations, Population Division, Department of Economic and Social Affairs: World Population Prospects: The 2010 Revision, Total population (both sexes combined) by major area, region and country, annually for 1950-2100 (thousands), 2011: http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/DB02_Stock_Indicators/WPP2010_DB2_F01_TOTAL_POPULATION_BOTH_SEXES.XLS
(7) Symantec Corporation, 2011 Norton Cybercrime Report, wrzesień 2011: http://norton.com/cybercrimereport. Liczba ofiar cyberprzestępstw związanych z urządzeniami mobilnymi wzrosła z 10% (2011 Norton Cybercrime Report) do 13% w tym roku (2012 Norton Cybercrime Report).
(8) Symantec Corporation, Symantec Internet Security Threat Report Volume 71, marzec 2012: http://www.symantec.com/threatreport/

Źródło: Symantec