Ulewy, gwałtowne burze, upały i gradobicia – Acronis radzi, jak zabezpieczyć firmowe dane w okresie letnim

Upały, powodzie i błyskawice – tegoroczne lato obfituje w liczne anomalie pogodowe. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że skrajne kaprysy natury stwarzają również wiele zagrożeń dla środowisk IT. Sytuację pogarsza fakt, że właśnie w tym czasie wielu administratorów przebywa na urlopie. Acronis radzi, jak skutecznie zabezpieczyć firmowe dane w okresie letnim.

Acronis, wiodący dostawca rozwiązań do odzyskiwania i ochrony danych w środowiskach fizycznych i wirtualnych oraz ‘chmurze’, prezentuje pięć wskazówek, które mogą pomóc firmom uniknąć awarii w okresie letnim oraz, w przypadku gdy już do niej dojdzie, ułatwić szybkie przywracanie danych i systemów.

Rok 2011 był rekordowy na całym świecie pod względem szkód spowodowanych przez burze. Branża ubezpieczeniowa szacuje, że te gwałtowne zjawiska atmosferyczne przyniosły blisko 300 miliardów Euro strat. Ekstremalne warunki pogodowe dominują głównie w lecie i stanowią poważny problem dla IT, począwszy od zwykłego laptopa, który znajduje się w przegrzanym samochodzie, aż do zatopionego na skutek powodzi centrum danych. Dlatego tak ważna jest pełna i kompleksowa ochrona danych i systemów. Jak pokazują dane z ostatniego raportu Acronis Disaster Recovery Index, prawie jedna trzecia firm (32%) obawia się, że ich rozwiązania do odzyskiwania danych mogą nie zadziałać w razie poważnej awarii, a 34% firm spodziewa się w takiej sytuacji nawet długotrwałych przestojów.

Acronis przygotował pięć podstawowych wskazówek, które pomogą firmom lepiej chronić ich dane i systemy, zwłaszcza w gorącym sezonie letnim:

  • Ci, którzy planują, prosperują - posiadanie planu odzyskiwania danych po awarii jest priorytetem numer jeden dla każdej osoby odpowiedzialnej w firmie za IT. W razie nieobecności takiego pracownika i w sytuacji, kiedy dojdzie do poważnej awarii, firma powinna mieć gwarancję płynnego przebiegu procesu odzyskiwania. Każdy pracownik działu IT w danej firmie, musi nie tylko wiedzieć o istnieniu takiego planu, ale również musi mieć zapewniony do niego dostęp. Dobry plan odzyskiwania danych (disaster recovery plan) zawiera instrukcje krok po kroku dotyczące szybkiego odzyskiwania plików i systemów. Rozwiązania do odzyskiwania po awarii, takie jak Acronis Backup & Recovery oferują możliwość automatycznego generowania planów disaster recovery.

  • Pełna ochrona - wiele firm dopiero w razie poważnej awarii zdaje sobie sprawę, że podczas gdy chronią swoje fizyczne systemy, poważnie zaniedbują środowisko wirtualne. Według raportu Acronis Disaster Recovery Index, jedna trzecia wszystkich firm chroni swoje maszyny wirtualne mniej pieczołowicie, niż te fizyczne, mimo, iż wartość przechowywanych na nich danych jest taka sama. Ale jest prosty sposób na zarządzanie w środowiskach hybrydowych: firmy, które wybierają zunifikowane rozwiązanie dla obu środowisk, fizycznych i wirtualnych, mogą w sposób scentralizowany i zautomatyzowany kontrolować procesy tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania, przy użyciu jednej konsoli dla wszystkich środowisk. Acronis, dzięki Acronis Backup & Recovery oferuje takie kompleksowe rozwiązanie.

  • Ochrona danych w ‘chmurze’ – coraz więcej firm adaptuje ‘chmurę’ jako idealne uzupełnienie lokalnych koncepcji bezpieczeństwa. Dzięki temu, w przypadku całkowitej awarii lub uszkodzenia powstałego w środowisku fizycznym (w siedzibie firmy), użytkownicy mają dostęp do zewnętrznych kopii zapasowych wszystkich firmowych danych i systemów, które przechowywane są w zdalnej lokalizacji poza siedzibą firmy. Ale uwaga: backup online, stosowany jako jedyna forma tworzenia kopii zapasowych, jest ryzykowny. W razie sytuacji awaryjnej użytkownik, aby dostać się do kopii zapasowych swoich danych, musi mieć dostęp do funkcjonalnego i szybkiego łącza internetowego, a to nie zawsze jest możliwe. Dlatego zaleca się stosowania backupu w ‘chmurze’ w formie uzupełnienia lokalnej strategii tworzenia kopii zapasowych. Dzięki Acronis Backup & Recovery Online, Acronis oferuje opłacalną, opartą na subskrypcji usługę online, dzięki której przedsiębiorstwa mogą tworzyć kopie zapasowe swoich danych przy użyciu lokalizacji zdalnej.

  • Przywracanie na innym sprzęcie - cykle innowacji w IT są krótkie, elementy sprzętowe są przedmiotem częstych zmian. Jeśli komputer lub serwer musi zostać zastąpiony innym, to najprawdopodobniej będzie to system złożony z nieidentycznych komponentów. W takiej sytuacji, aby - w przypadku awarii - kopie zapasowe danych i systemów bezproblemowo funkcjonowały na nowym sprzęcie, użytkownicy powinni upewnić się, że ich rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania umożliwiają odzyskiwanie danych na innym, nie identycznym sprzęcie. Dlatego Acronis oferuje moduł "Universal Restore".

  • Obraz całego systemu – firmy powinny mieć pewność, że ich rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania nie tylko odzyskuje dane na poziomie plików, ale również zapewnia odzyskiwanie na poziomie obrazu (image-level recovery). Dzięki obrazom dysków, użytkownicy mogą tworzyć obrazy całego systemu, w tym aplikacji i danych. Dzięki technologii obrazów, użytkownik może odzyskać swój system w ciągu kilku godzin a nie dni. Acronis, dzięki Acronis Backup & Recovery 11 oferuje rozwiązanie, które umożliwia odzyskiwanie zarówno na poziomie plików, jak i obrazów.

"Szczególnie w okresie letnim, systemy IT mogą być narażone na katastrofalne warunki, takie jak gwałtowne wyładowania atmosferyczne czy powodzie, które w najgorszym wypadku mogą spowodować całkowitą awarię systemu. Dlatego profilaktyka, taka jak tworzenie kopii zapasowych we wszystkich środowiskach jest niezbędna. Należy również wziąć pod uwagę backup online, który umożliwia przechowywanie kopii zapasowych w bezpiecznej, zdalnej lokalizacji w ‘chmurze’. Firmy powinny się również zastanowić czy posiadają odpowiedni plan odzyskiwania danych na wypadek poważnej awarii i czy stosowane rozwiązanie do odzyskiwania danych jest w stanie je przywrócić na innym sprzęcie.”

– mówi Sandra Adelberger, Dyrektor ds. Zarządzania Produktami w Acronis, w regionie EMEA.

Więcej informacji o rozwiązaniach Acronis dla firm znaleźć można na stronie www.acronis.pl/backup-recovery

Źródło: Acronis