Smart Protection Network

Trend Micro, globalny lider bezpieczeństwa w chmurze, ogłasza, że rozwiązanie Trend Micro™ Smart Protection Network™ zostało rozbudowane o nowe funkcje. Smart Protection Network to działająca w oparciu o chmurę i aktywna od 2008 roku infrastruktura bezpieczeństwa, która wspiera większość produktów i usług firmy. Najnowsza wersja rozwiązania umożliwia ekspertom z firmy Trend Micro prowadzenie zaawansowanych analiz dużych ilości danych, identyfikację nowych zagrożeń z większej liczby źródeł i tworzenie globalnej bazy wiedzy, która powstrzymuje niebezpieczne elementy szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.

Nowe funkcje Smart Protection Network odgrywają kluczową rolę w epoce urządzeń mobilnych, wdrażania rozwiązań dla chmury oraz w erze zaawansowanych, ukierunkowanych zagrożeń i ataków na konkretne cele. Wszystko to w celu sprostania błyskawicznie rosnącej liczbie, różnorodności i szybkości działania współczesnych zagrożeń.

Nowe funkcje Smart Protection Network to:

  • Nowe technologie, m.in. system klasyfikacji reputacji aplikacji mobilnych (ochrona przed zagrożeniami mobilnymi), polityka zarządzania podatnościami systemu zabezpieczeń (ochrona przed oszustwami i atakami wykorzystującymi luki w zabezpieczeniach), zasady przeglądania sieci (ochrona podczas komunikacji w sieci) oraz tworzenia list zaufanego dostępu (minimalizacja liczby fałszywych ostrzeżeń). W połączeniu ze sprawdzoną technologią klasyfikacji witryn www, poczty elektronicznej i plików pod względem reputacji, nowe funkcje Smart Protection Network sprawiają, że globalny system analizy zagrożeń Trend Micro jest jednym z najbardziej wszechstronnych na świecie.

  • Nowe, niestandardowe narzędzia służące do korelowania relacji pomiędzy poszczególnymi elementami ataku i do tworzenia modeli zachowania cyberprzestępców, a także środowisk, które wykorzystują. Pozwalają one szybko określić, czy dany element jest bezpieczny, czy nie. System ten umożliwia proaktywną identyfikację nowych zagrożenia dzięki analizie strumieni danych przy użyciu metod identyfikacji sposobów działania przestępców. Korelacja pochodzących z całego świata danych o zagrożeniach na wielu różnych płaszczyznach pozwala Trend Micro zapewnić ochronę przed różnymi rodzajami współczesnych ataków.

  • Kolejny krok w ewolucji infrastruktury chmury, jakim jest uwolnienie obszernej przestrzeni, mogącej pomieścić potężne ilości danych na temat zagrożeń bez konieczności obciążania transferu i zmniejszenia przepustowości w sieciach i punktach końcowych użytkowników. Trend Micro było jedną z pierwszych firm zajmujących się bezpieczeństwem, które wyszły poza standardowy model ochrony lokalnej i które wykorzystały potencjał tkwiący w chmurze w celu powstrzymywania zagrożeń jeszcze zanim dotrą one do użytkownika. Smart Protection Network oferuje automatyczną ochronę opartą na infrastrukturze chmury, która pozwala firmie Trend Micro zapewniać bezpieczeństwo klientom korzystającym ze środowisk fizycznych, mobilnych, wirtualnych i opartych na chmurze.

Klienci Trend Micro skorzystają z nowych możliwości zabezpieczeń, otrzymując ochronę przed współczesnymi zagrożeniami w czasie rzeczywistym, a to dzięki wydajnym, ekonomicznym i elastycznym rozwiązaniom i usługom Trend Micro. Te produkty to m.in. Trend Micro™ Deep Security – flagowe rozwiązanie służące do ochrony środowisk fizycznych, wirtualnych i przetwarzania w chmurze, Trend Micro Deep Discovery – rozwiązanie służące do ochrony przed zaawansowanymi, uporczywymi zagrożeniami, Trend Micro™ Titanium™, czyli konsumenckie rozwiązanie zabezpieczające punkty końcowe.

Sytuacja na arenie zagrożeń: dawniej i dziś

Obecna sytuacja na arenie zagrożeń sprawia, że dostawcy zabezpieczeń muszą stawić czoła następującym przeszkodom: liczbie niebezpieczeństw, ich różnorodności i szybkości. Każdy z tych czynników rośnie w zadziwiającym tempie, co sprawiło, że producenci zabezpieczeń musieli przyjąć nową taktykę, zwłaszcza w obliczu rosnącej popularności chmury i osobistych urządzeń przenośnych oraz coraz częstszych przypadków ataków na konkretne cele. W roku 2008 analitycy z Trend Micro zidentyfikowali milion przypadków złośliwego oprogramowania, co można porównać z 30 milionami nowych zagrożeń z roku 2012 wykrytych przez firmę. Rośnie również liczba zagrożeń mobilnych: w roku 2008 Trend Micro sklasyfikowało mniej niż 100 przypadków tego typu obiektów, w tym roku liczba namierzonych złośliwych aplikacji dla urządzeń mobilnych wyniosła już niemal 27 tys. - i to tyko dla systemu Android.

W tej nowej sytuacji rośnie też ilość nieustannie przesyłanych danych – od serwerów w chmurze, do punktów końcowych i dalej – do urządzeń przenośnych. Według danych IDC, ilość danych wymagających ochrony wzrośnie 90-krotnie do roku 2020. Wychodząc naprzeciw tym trendom Trend Micro Smart Protection Network umożliwia firmom, instytucjom i klientom indywidualnym przyjęcie nowego podejścia w odniesieniu do bezpieczeństwa polegającego na skupieniu się na danych. W odróżnieniu do tradycyjnego podejścia skoncentrowanego na budowaniu barier, które opierało się na założeniu istnienia możliwych do ochrony granic wokół ważnych danych, Smart Protection Network skupia się na ochronie samych danych, bez względu na to, gdzie się aktualnie znajdują.

Rozwiązanie Smart Protection Network: dawniej i dziś

Wraz z premierą Smart Protection Network w 2008 roku, Trend Micro zmieniło podejście do bezpieczeństwa polegające na kładzeniu mniejszego nacisku na czasochłonny proces ściągania danych przez aplikację kliencką i koncentrujący się na powstrzymywaniu zagrożeń u źródła, czyli w chmurze. Trend Micro było jednym z pierwszych dostawców zabezpieczeń, którzy wykorzystali chmurę w celu blokowania zagrożeń zanim przedostaną się one do sieci lub punktów końcowych.

Począwszy od roku 2008 Trend Micro kontynuuje ewolucję i przystosowywanie rozwiązania Smart Protection Network do zmieniającej się sytuacji na arenie zagrożeń oraz nowych sposobów wykorzystywania technologii przez konsumentów. Dowodem tego mogą być liczby: na początku Smart Protection Network obejmowało 5 miliardów adresów URL, listów email i zapytań dziennie. Do roku 2012 liczba ta wzrosła ponad trzykrotnie do ponad 16 miliardów zapytań dziennie. Podobnie w 2008 roku sieć Smart Protection Network dokonywała analizy 1TB danych dziennie, w porównaniu z ponad 6TB w dniu dzisiejszym.

Zabezpieczenia Smart Protection Network identyfikują i blokują ponad 200 milionów zagrożeń dziennie, co daje ponad 2300 zatrzymanych zagrożeń na sekundę. Oparta na chmurze infrastruktura zabezpieczeń, która dokonuje identyfikacji, korelacji i analizy nowych zagrożeń, korzysta z danych pochodzących z laboratoriów badawczych w 12 regionach na całym świecie oraz polega na pracy 1200 ekspertów ds. bezpieczeństwa zajmujących się nadzorem i zapobieganiem atakom.

„Od momentu premiery Smart Protection Network w 2008 roku sytuacja na arenie zagrożeń zmieniła się, a w centrum uwagi znalazły się sieci mobilne i ataki na konkretne cele”

- mówi Eva Chen, CEO w firmie Trend Micro.

„Liczba, poziom zróżnicowania i szybkość rozprzestrzeniania się zagrożeń i ataków cyberprzestępców rozwinęły się osiągając niespotykane wcześniej wyniki. W obliczu tych zmian konieczne jest bardziej inteligentne, dynamiczne podejście do kwestii zabezpieczeń, które umożliwi klientom pewne czerpanie z dobrodziejstw epoki urządzeń przenośnych i z pracy w chmurze, a także świadomość tego, że ich dane są chronione bez względu na to, gdzie są przechowywane”

– dodaje Eva Chen.

"Proces walki z działaniami cyberprzestępców wymaga znacznie bardziej celowej współpracy w branży – takiej, jaka jest pomiędzy RSA i Trend Micro, a także silnego ekosystemu bezpieczeństwa koncentrującego się na wymianie praktycznych informacji i ograniczeniu ryzyka. Usługa FraudAction RSA® jest zaprojektowana tak, aby zapewnić naszym klientom wczesne ostrzeganie o wielu różnych zagrożeniach. Wykorzystuje w czasie rzeczywistym globalną bazę wiedzy Smart Protection Network, która gromadzi informacje dotyczące zagrożeń takich, jak wirusy, spyware, spam i inne złośliwe programy. Na decyzji firmy Trend Micro skorzystają nasi klienci, którzy polegają na wielu bazach wiedzy stworzonych w celu walki z wielowektorowymi zagrożeniami sieciowymi i w celu lepszego ich zrozumienia”

– mówi Dan Schiappa, SVP, Identity & Data Protection, RSA, The Security Division w EMC.

Dostępność

Nowej generacji sieć Smart Protection Network została strategicznie zintegrowana ze wszystkimi produktami i usługami oferowanymi przez Trend Micro, włączając w to zabezpieczenia dla urządzeń mobilnych, punktów końcowych, serwerów, sieci, komunikatorów i systemów wiadomości, bram sieciowych oraz usług SaaS adresowanych zarówno do klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw różnej wielkości. Obecnie 48 z 50 największych korporacji świata polega na możliwościach Trend Micro w zakresie gromadzenia zagrożeń, ich identyfikowania i ochrony przed nimi przy użyciu Smart Protection Network. Infrastruktura ta gwarantuje wydajną i skuteczną walkę z liczbą, zróżnicowaniem i szybkością nowych zagrożeń.

Firmom i instytucjom dysponującym ograniczoną przepustowością łączy lub posiadającym specjalne wymogi w zakresie prywatności danych, Trend Micro oferuje rozwiązanie Smart Protection Server, które gwarantuje, że cała komunikacja odbywa się w obrębie sieci lokalnej.

Wielkie firmy, instytucje z sektora rządowego i inni partnerzy mogą skorzystać też z nowego produktu Trend Micro Threat Intelligence Services. Oferuje on dostęp do analiz dostarczanych w ramach sieci Smart Protection Network, pozwalając na budowę lub ulepszanie infrastruktury bezpieczeństwa, aby przeciwdziałać kradzieżom danych i innym potencjalnym atakom.

Więcej informacji na temat Smart Protection Network można znaleźć na nowej stronie

Prezentację usługi można znaleźć tutaj.

Źródło: Trend Micro