Grupa Capgemini uruchamia globalna linię usług cyberbezpieczeństwa

Grupa Capgemini, jeden z największych na świecie dostawców usług konsultingowych, technologicznych i outsourcingowych, poinformowała o wprowadzeniu na rynek nowej globalnej linii Usług Cyberbezpieczeństwa. Oferta łączy w sobie istniejące możliwości Grupy w cyberbezpieczeństwie, w tym 2500 pracowników o sprawdzonych kompetencjach w tym zakresie - konsultantów, audytorów, architektów, specjalistów R&D i etycznych hakerów - swoją sieć pięciu centrów operacyjnych zajmujących się bezpieczeństwem (SOC) na całym świecie oraz szeroki ekosystem partnerów technologicznych. Z planem wysokiego dwucyfrowego wzrostu w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy, nowe portfolio usług bezpieczeństwa ma umożliwić organizacjom bezpieczne wprowadzenie cyfrowej transformacji i wykorzystanie możliwości technologii SMACT - społeczność, mobilność analizy, chmura i Internet rzeczy (IOT).

Szybki rozwój cyberprzestępczości stał się największym problemem dla liderów biznesu z całego świata. W latach 2013 i 2014 liczba cyberataków na całym świecie wzrosła o 120%, a szacunkowy koszt cyberprzestępczości średnio wzrósł dla organizacji o 10 procent do 7,6 mln USD rocznie. Wraz z hakerami mającymi znaczne lepsze zrozumienie systemów będących ich celem, zwiększona precyzja ataków stanowi poważne zagrożenie dla organizacji pod względem potencjalnych skutków finansowych, wizerunkowych i bezpieczeństwa.

Nowa, globalna linia usług cyberbezpieczeństwa odpowiada na obawy dotyczące zabezpieczeń systemów informatycznych, systemów OT, a także produktów i systemów Internetu rzeczy.

Ostatnie badania dostawców technologii Internetu rzeczy przeprowadzone przez Capgemini Consulting, podkreślają, że organizacje powinny być lepiej przygotowane do stawienia czoła zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony prywatności IoT. Tylko 33 procent wierzy, że ich produkty Internetu rzeczy są "bardzo odporne" na przyszłe zagrożenia cyberbezpieczeństwa, a 70 procent zgadza się, że "kwestie bezpieczeństwa wpływają na decyzje zakupowe klientów dla urządzeń Internetu rzeczy".

Nowa globalna linia, odpowiadając na nowe trendy w IT, będzie również koncentrować się na rozwoju usług pakietowych, takich jak bezpieczeństwo Hadoop, bezpieczeństwo centrum danych zdefiniowane na poziomie oprogramowania, a także bezpieczeństwo chmury prywatnej i hybrydowej, które mogą być wykorzystane w różnych krajach. Planowane sa też nowe oferty w tym testy bezpieczeństwa aplikacji jako usługa i zarządzanie dostępem jako usługa, aby umożliwić organizacjom wykorzystanie chmury i ułatwić wdrażanie rozwiązań bezpieczeństwa.

"Rozwijamy pełną gamę usług cyberbezpieczeństwa w celu umożliwienia organizacjom ochrony przed cyberatakami i wewnętrznym szkodliwym zachowaniem dla IT, systemów przemysłowych i produktów Internetu rzeczy",

komentuje Franck Greverie, Globalny Dyrektor ds. cyberbezpieczeństwa w Grupie Capgemini.

"Wielu menedżerów nadal nie rozumie, czym jest cyberbezpieczeństwo i dlatego w wielu przypadkach jest już za późno na interwencję. Coraz większa liczba interfejsów zewnętrznych oznacza, że dane przedsiębiorstwa są bardziej dostępne, a więc bardziej podatne na atak. Nowa skonsolidowana oferta Capgemini umożliwi organizacjom prawidłowe zrozumienie bezpieczeństwa już na samym początku cyfrowej transformacji, obejmując spektrum cyberbezpieczeństwa od infrastruktury i punktów końcowych, aż do ochrony aplikacji, użytkowników i danych. "

Portfel usług cyberbezpieczeństwa Capgemini jest oparty na ramach umożliwiających organizacji przyjąć holistyczne i pragmatyczne podejście do bezpieczeństwa cybernetycznego. Konsoliduje głęboką wiedzę Capgemini jako integratora systemów i dostawcy usług, wraz z rozległą wiedzą Grupy w obszarze cyberbezpieczeństwa, zdobytą przez liczne projekty dla klientów w ciągu ostatnich 10 lat, jak np. Departament Pracy i Emerytur (DWP) w UK, francuska Agencja Kosmiczna (CNES), Alstom Transport i Foyer (największa grupa ubezpieczeniowa w Luksemburgu).

Usługi cyberbezpieczeństwa Capgemini skupiają się na ochronie użytkowników, aplikacji, punktów końcowych (w tym terminali biurowych, smartfonów, tabletów, czujników i innych połączonych obiektów), infrastruktury (w tym składowania danych, sieci i orkiestracji wirtualizacji) i danych. Sprawdzone i planowane możliwości usług Capgemini zawierają:

 • Usługi Konsulting i Audyt bezpieczeństwa: przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa, definiowanie planów cyberbezpieczeństwa, konsulting operacyjny i audyt ochrony bezpieczeństwa, m.in. testy penetracyjne i kryminalistyka:
  o W styczniu 2015 Sogeti France, spółka zależna Capgemini SA, została uhonorowana "Label France Cybersecurity" na Międzynarodowym Forum Cyberbezpieczeństwa przez Axelle Lemaire, francuskiego ministra spraw cyfrowych (FIC) za usługi audytu bezpieczeństwa.
  o Firma Capgemini przeprowadziła niedawno kilka projektów doradczych dla Alstom Transport, w tym analizy ryzyka, definicji celów bezpieczeństwa, zaleceń dotyczących architektury cyberbezpieczeństwa pociągów i systemu sygnalizacji.

 • Projektowanie i tworzenie usług w zakresie ochrony bezpieczeństwa systemów informatycznych, przemysłowych i systemów Internetu rzeczy (IoT):
  o Poprzez nabycie Euriware, Capgemini oferuje obecnie usługi zabezpieczenia systemów SCADA (z języka angielskiego Supervisory Control & Data Acquisition - nadzorujących przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego). W przypadku produktów Internetu rzeczy, Sogeti High Tech oferuje usługi, które osadzają bezpieczeństwo w procesie rozwoju inżynierii produktów.
  o Firma Capgemini niedawno wprowadziła usługę wykrywania nietypowych zachowań - Anomalous Behavior Detection, oferując ją razem z Pivotal –. do wykrywania i reagowania na zaawansowane wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia biznesowe.

 • Monitorowanie bezpieczeństwa 24/7:
  o Capgemini posiada dziś 5 centrów operacyjnych zajmujących się bezpieczeństwem (SOC), które pozwalają wykrywać i reagować na ataki cybernetyczne - znajdują się one we Francji, Wielkiej Brytanii, Luksemburgu, oraz dwa w Indiach, z zespołami badawczymi i rozwojowymi wspierającymi te wszystkie centra. Capgemini buduje obecnie szósty SOC w Belgii. SOC projektowane są także i budowane dla klientów doraźnie.

Źródło: Capgemini