Sektor finansowy stawia na nowoczesne technologie

Rok 2014 upłynął bankom, towarzystwom funduszy i ubezpieczycielom pod znakiem optymalizacji kosztów i umacniania strategii ekspansji.

- Konieczność modernizacji i konsolidacji obszaru back-office oraz wejście w życie nowych regulacji prawnych stanowiły bodziec do zakupu systemów informatycznych. Rozwiązania mobilne, Big Data czy chmura obliczeniowa, o których jeszcze niedawno rozmawiano podczas konferencji branżowych jak o ciekawostkach technicznych, dziś stanowią istotną pozycję w planowaniu budżetów przedsiębiorstw

– komentuje Jan Szymanowski, Wiceprezes Zarządu Bonair SA.

Widać również, że podążamy za ogólnoświatowymi trendami. Firma analityczno-doradcza Gartner przewiduje, że do 2018 sektor bankowy zwiększy nakłady na takie innowacje technologiczne jak Internet Rzeczy (ang. Internet of Things) o ponad 2/3, co oznacza, że w niedługim czasie będziemy opleceni siecią terminali, sensorów, czytników czy urządzeń mobilnych stale dostępnych w Internecie. Urządzenia te wyposażone w coraz bardziej wyrafinowane oprogramowanie będą przewidywały nasze potrzeby i kształtowały nasze gusty. Ogromne ilości danych będą zbierane i przetwarzane przez coraz doskonalsze narzędzia do analiz Big Data. Wszystkie te technologie przekładają się na zwiększenie inwestycji w IT w najbliższych latach. Jaki jest cel tych inwestycji? Wydaje się, że przede wszystkim coraz bogatsza oferta konkurencji i efekt utowarowienia (tzw. commoditization) skłania banki do poszukiwania wyróżników w celu coraz lepszego dopasowania oferty do indywidualnych oczekiwań klientów.

Sektor finansowy stawia na nowoczesne technologie
Jan Szymanowski, Wiceprezes Zarządu Bonair SA.

Nowe trendy i technologie stwarzają również wyzwania w obszarach bezpieczeństwa i poufności. Bankowość internetowa, płatności mobilne, aplikacje na telefony i tablety to codzienne udogodnienia dla klientów, którzy korzystają z coraz szerszego spektrum kanałów dostępu do instytucji finansowych, ale również potencjalne źródło zagrożeń atakami i wirusami, co przekłada się na inwestycje w IT.

Rok 2014 to także czas wprowadzenia nowych regulacji i dążenia instytucji finansowych do uzyskania zgodności z wymaganiami regulatorów wspierających zakup narzędzi i usług IT. Zbliżający się termin obowiązywania dyrektyw pakietu CRD IV / CRR, rekomendacje D, F i U, FATCA oraz nowe obowiązki sprawozdawcze funduszy stawiają wiele wyzwań przed instytucjami finansowymi – zarówno organizacyjnych, jak i technicznych.

Inwestycje w IT w 2015 roku będą związane także z nieuchronną konsolidacją rynku funduszy, do czego mogą się przyczynić zmiany w OFE, rozdrobnienie rynku i niskie stopy procentowe, które mogą skłaniać do poszukiwania inwestycji w miejsce lokat.

- Przewidujemy, że firmy sektora finansowego będą w dalszym ciągu sięgały po dedykowane im narzędzia do wyceny aktywów, zarządzania portfelem inwestycyjnym czy obsługi wniosków kredytowych, jak również po systemy CRM do zarządzania relacjami z klientami. Tego typu rozwiązania mają już swoje stałe miejsce na rynku ze względu na swoją specyfikację

- podsumowuje Jan Szymanowski, Wiceprezes Zarządu Bonair SA.

Źródło: Bonair SA