Przełomowe patenty Xerox torują drogę innowacyjnym usługom

Xerox prezentuje nowo uzyskane patenty. Od zdalnej diagnostyki po elastyczne materiały przewodzące – ostatnie rozwiązania potwierdzają, że firma jest światowym liderem innowacyjności.

Badacze Xerox są znani ze swoich licznych odkryć na całym świecie – rocznie w USA opracowują ponad 1000 patentów. Ostatnie rozwiązania świadczą o silnym potencjale Xerox w zakresie tworzenia innowacyjnych usług w kolejnych sektorach gospodarki.

Cudowny materiał i Internet Wszechrzeczy

Centrum badawcze Xerox w Kanadzie, założone w 1974 r., otrzymało patent dla swojego dwutysięcznego wynalazku nazwanego „Grafenowe Nano-Arkusze i metody ich wytwarzania” (U.S. Patent 8,734,683). Grafen jest cienkim elastycznym przewodnikiem dwieście razy mocniejszym od stali. Może stanowić podstawę dla całego spektrum urządzeń nowej generacji takich jak ultraszybkie tranzystory, zwiększające radykalnie prędkość komputerów osobistych, smartfonów czy tabletów. Ze względu na swoje właściwości został okrzyknięty „cudownym materiałem” w świecie elektroniki i fotoniki. Naukowcy z Xerox badają zastosowanie materiałów takich, jak grafen w produkcji urządzeń cyfrowych i ich znaczenie dla rozwoju Internetu Wszechrzeczy. Za patentem stoją badacze z centrum Xerox - Yiliang Wu i Sandra Gardner.

Sukcesy centrum badawczego Xerox w Indiach

Xerox pracuje nad oprogramowaniem wykorzystującym dane z kamer, które z odległości bada funkcje życiowe i inne reakcje fizjologiczne. Patent ten (US. Patent 8,712,126) tworzy podłoże dla działań, mogących służyć ludzkiej „teledetekcji”, jak np. usługa online rozpoznająca poziom stresu w trakcie przemówień. Narzędzie to może być pomocne w poprawieniu autoprezentacji. Centrum badawcze Xerox znajdujące się w Bangalore w Indiach zostało założone w 2009 r. Jest więc najmłodszym tego typu ośrodkiem Xerox. Patent stanowi efekt wspólnej pracy Nischal Piratly z centrum badawczego w Indiach oraz Lalit K. Mesthy i Meera Sampath z centrum w Webster, w Nowym Yorku.

Ciągła innowacja

Od stycznia 2014 r. sześciu naukowców Xerox opracowało przełomowe patenty. Jin Wu opracował nowy rodzaj powłoki (U.S. Patent 8,568,887) dla nagrzewnicy w drukarce, która pozwala lepiej uwalniać papier z urządzenia drukującego kiedy toner przyklei się do papieru.

Natomiast Guerino Sacripante, pracownik naukowy centrum badawczym Xerox w Kanadzie, ostatnio uzyskał patent (U.S Patent 8,741,043) za wynalezienie bioodnawialnego tuszu pozyskiwanego z roślin i poddanego recyklingowi plastiku. Obecnie prowadzi badanie, które ma zaowocować nową generacją przyjaznych środowisku tonerów i atramentów.

Lalit K Mestha, pracownik naukowy w Webster, N.Y. uzyskał patent (U.S. Patent 8,715,202) na bezkontaktową, opartą na wideo, metodę analizowania ludzkiego oddechu. Pozwala ona jednocześnie na mierzenie częstości oddechów i koncentracji CO2. Metoda ta pozwala zdalnie diagnozować specyficzne zaburzenia lub choroby systemu oddechowego takie jak hiperwentylacja, duszność, bezdech senny czy astma.

Yiliang Wu, główny naukowiec w centrum badawczym Xerox w Kanadzie w styczniu 2014 r. rozszerzył swój dorobek naukowy o 150 patent. Obecnie posiada 161 patentów za swoje dokonania w zakresie rozwoju nowych materiałów i procesów związanych z drukiem. Jego odkrycia sprawiają, że proces konstruowania urządzenia elektronicznego jest tak prosty, jak drukowanie dokumentu. Jego 150 patent (US Patent 8,635,761) odnosi się do metody drukowania przewodników elektrycznych.

Stuart Schweid, technik w dziedzinie obrazu i video, uzyskał patent (U.S. Patent 8,712,925) na metodę pozwalającą dokładniej i efektywniej śledzić kolorowy atrament przy szybkim drukowaniu. Xing Li, architekt systemów obrazu, jest w posiadaniu 76 patentów. Swój 75 patent (U.S. Patent 8,751,411) uzyskał za system rozliczeń wydruków kolorowych.

Źródło: Linkleaders