Korzyści z przeniesienia operacji biznesowych firm do chmury

Od skalowalności dostępnej na żądanie po rozwój mobilności – rozwiązania chmurowe gwarantują korzyści zarówno organizacjom, jak i użytkownikom. Cloud computing staje się dla dużych firm coraz bardziej oczywistą technologią, jednak sektor MSP wciąż pozostaje nieufny wobec tego rodzaju rozwiązań. W celu rozwiania wątpliwości, wyróżniliśmy 5 kluczowych kwestii dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw rozważających wdrożenie infrastruktury w chmurze.

Biznesowa zwinność

Współczesne architektury chmurowe zapewniają o wiele większą transparentność oraz dostępność niż tradycyjne, dotychczas stosowane rozwiązania. To pozwala firmom skupić się na kluczowych celach i zadaniach, odciążając pracowników oraz dając im dokładnie te informacje, których potrzebują i dokładnie wtedy, kiedy ich potrzebują.

Dzięki szybkiemu dostępowi do danych, firmy mogą reagować na zmieniające się warunki rynkowe inteligentnie, dostarczając klientom zawsze aktualna ofertę i świadcząc im najwyższą jakość usług. Biznesowa zwinność osiągana dzięki rozwiązaniom chmurowym pozwoli także na, nieosiągalne dotąd, prowadzenie biznesu w nowych miejscach przy wsparciu nowej kadry o unikalnych umiejętnościach.

Przewaga biznesowa wynikająca z wdrożenia chmury możliwa jest dzięki skalowalności i wirtualizacji środowisk wprowadzanej na żądanie.

Mobilność dla pracowników

Przechowywanie danych w chmurze oznacza, że niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie przebywa pracownik, ma dostęp do wszystkich potrzebnych danych jedynie pod warunkiem połączenia z Internetem. Dzięki temu, chmura definiuje pojęcie mobilności w pracy na nowo. Mobilność nie jest jednak pozbawiona zagrożeń – istotnym czynnikiem pozostaje tu polityka ochrony i zarządzania dostępem do danych. Stosowanie skutecznych haseł i ich regularna zmiana wydaje się być oczywistością, a jednak wśród pracowników wciąż popularne jest hasło „hasło” lub ciąg cyfr „1,2,3,4”.

Dla firm operujących w chmurze bezpieczeństwo jest tak ważne, jak przechowywanie pieniędzy w banku. Jeśli korzystamy z tradycyjnych rozwiązań i coś złego dzieje się z fizyczną infrastrukturą, to nasze dane mogą zostać utracone bezpowrotnie. Chmura oferuje jednak o wiele większe możliwości odzyskiwania danych.

Korzystaj z IT jako usługi

We współczesnych organizacjach rośnie rola działów IT. To członkowie tej jednostki zwykle najlepiej znają potrzeby firmy względem sieci IT i są dzięki temu w stanie dostarczać oprogramowanie zdolne spełniać oczekiwania użytkowników. Dzięki elastyczności usług chmurowych, działy IT mogą dynamicznie odpowiadać na zapotrzebowanie pracowników ,włączając lub wyłączając poszczególne usługi. To z kolei pozwala zminimalizować nakłady na inwestycje i czas potrzebny do wdrożenia nowych rozwiązań, a aktualizacja oprogramowania może być planowana i zdalnie realizowana.

Bezpieczeństwo

Panuje błędne przekonanie, że dane przechowywane w chmurze, jako usłudze zdalnej, warunkowanej dostępem do Internetu, są mniej chronione od tych przechowywanych lokalnie.

Wiele firm obawia się utraty kontroli nad swoimi danymi przechowywanymi w chmurze. Technologiczna przewaga chmury polega jednak na doskonałej kontroli nad zasobami, a każda nieuprawniona próba dostępu może zostać zablokowana przez dział IT, zgodnie z przyjęta polityką bezpieczeństwa.

Co więcej, pracując w chmurze, firmy mają gwarancję najnowszych aktualizacji instalowanych jednym kliknięciem. Uaktualnienia są wdrażane dla wszystkich użytkowników automatycznie, co stanowi kolejną zaletę. Chmura pozwala bowiem zminimalizować ryzyko ludzkiego błędu, który bardzo często prowadzi do zachwiania bezpieczeństwa całego systemu. Kiedy firmy nie korzystające z chmury pozwalają swoim pracownikom na pracę zdalną, wówczas dane narażone są na utratę lub kradzież, szczególnie jeśli są przechowywane na urządzeniach peryferyjnych, dostępowych bądź w centrach danych. Pracując w chmurze, eliminuje się takie ryzyko dzięki bezpośredniemu przesyłowi danych.

Jeśli firma nie czuje się wystraczająco wykwalifikowana, aby samodzielnie wdrażać strategię bezpieczeństwa, może zlecić takie zadanie specjalistom, którzy dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Specjaliści pomogą wdrożyć kompleksowe rozwiązanie bezpieczeństwa, zaczynając od BYOD (Bring Your Own Device), aż po ochronę firmowej sieci e-mail. To sprawi, że rozwiązanie chmurowe stanie się dla działu IT o wiele prostsze. Mając kompleksowe, działające na jednej platformie rozwiązanie, firma może oszczędzać czas potrzebny do zmagań z bezpieczeństwem danych.

Skoncentruj się na biznesie

Najważniejszą zaletą rozwiązań chmurowych jest to, że odciążają firmy z konieczności ciągłego monitorowania sieci IT, pozwalając tym samym skoncentrować się na kluczowych zadaniach biznesowych. Chmura to dynamiczna skalowalność, umożliwiająca wdrażanie nowych rozwiązań, bezpieczny dostęp do danych i ich inteligentne wykorzystanie. Cloud to pewne wyzwanie, a wśród firm przyzwyczajonych do tradycyjnych rozwiązań, panuje zrozumiała obawa przed nową technologią. Mimo wszystko, organizacje będą wdrażać rozwiązania chmurowe w procesie osmozy – w niektórych przypadkach będą do tego dążyć pojedyncze osoby w firmie, a czasem całe działy IT. Firmy zmieniające narzędzia pracy i migrujące do chmury stają się dzięki temu zdolne do przewidywań i mogą błyskawicznie reagować na zachodzące zmiany.

Jeśli pojawiają się wątpliwości, a projekt takiego wdrożenia wydaje się zbyt skomplikowany, można zasięgnąć rady specjalistów. Współpraca z zaufanym partnerem pozwoli zbudować infrastrukturę chmurową dopasowaną precyzyjnie do biznesowych potrzeb firmy.

Autor: David Angwin, Director, Global Field and Channel Marketing, Dell Cloud Client Computing.

Korzyści z przeniesienia operacji biznesowych firm do chmury
Korzyści z przeniesienia operacji biznesowych firm do chmury

Źródło: DELL