Funkcja centralnego zarządzania, łączącą w sobie ochronę przed zagrożeniami i utratą danych

Integracja rozwiązań DLP - Trend Micro

Nowe rozwiązanie Trend Micro™ Control Manager™ zapewnia innowacyjną funkcję centralnego zarządzania, łączącą w sobie ochronę przed zagrożeniami i utratą danych

Trend Micro Incorporated, globalny lider bezpieczeństwa w chmurze, kontynuuje realizację swojej wizji opierającej się na przekonaniu, że tradycyjna ochrona przed zagrożeniami stosowana w infrastrukturze sieciowej i w punktach końcowych nie jest już wydajnym środkiem bezpieczeństwa. Firmy i instytucje coraz częściej stają się ofiarami przypadkowych lub celowych wycieków danych. Bez nadzoru i kontroli DLP cenne dane mogą przeniknąć przez zabezpieczenia - przypadkowo lub celowo - za pośrednictwem urządzeń rozproszonych w całej firmie. Trend Micro prezentuje zintegrowane rozwiązanie DLP typu "instant-on", oferujące ochronę skoncentrowaną na danych przy minimalnych kosztach zakupu i utrzymania. Dzięki niemu zbędne są dodatkowe konsole administracyjne, serwery czy też instalacja dodatkowych agentów w punktach końcowych.

W ubiegłym roku poszerzyliśmy naszą ofertę ochrony danych, począwszy od punktów końcowych, skończywszy na chmurze. Premiera rozwiązania Trend Micro Control Manager ze zintegrowaną ochroną DLP stanowi następny krok w naszej strategii rozwoju zabezpieczeń koncentrujących się na danych. Przekazujemy w ręce naszych klientów pionierskie rozwiązanie umożliwiające wdrożenie polityk ochrony danych na wszystkich poziomach infrastruktury bezpieczeństwa za pomocą jednego kliknięcia z jednej konsoli

- mówi Steve Quane, Chief Product Officer w Trend Micro.

Control Manager ze zintegrowaną funkcją DLP łączy ochronę przed zagrożeniami z ochroną danych na poziomie klienta, serwera oraz bramy. Umożliwia tworzenie, stosowanie i wdrażanie polityk ochrony przed zagrożeniami i utratą danych w całym przedsiębiorstwie za pomocą pojedynczej konsoli.

Osobna infrastruktura zabezpieczeń danych wymaga osobnego personelu, szkoleń, raportów, procedur zgodnościowych oraz wdrożeń. To wszystko sprawia, że możliwość wyboru zintegrowanego rozwiązania do ochrony danych, które nie wymaga wprowadzania kosztownych zmian, ma zasadnicze znaczenie

- mówi Richard Stiennon, Chief Research Analyst w IT-Harvest.

Zaawansowane, uporczywe zagrożenia (APT) są w stanie namierzyć konkretne dane należące do atakowanej firmy lub instytucji. W związku z tym zabezpieczenia przed APT muszą zostać zintegrowane. Łącząc wszystkie elementy we wszechstronnym rozwiązaniu chroniącym dane zyskujemy kontrolę nad informacjami bez kosztów i trudności związanych z wdrażaniem dotychczasowych autonomicznych zabezpieczeń DLP. Wszyscy mówią, że ochrona przed wirusami to za mało - funkcja ochrony przed utratą danych zintegrowana z systemem centralnego zarządzania sprawia, że połączenie zabezpieczeń przed zagrożeniami i DLP jest tak proste jak uruchomienie klucza licencyjnego.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

Połączenie Trend Micro Control Managera z innowacyjnym zintegrowanym rozwiązaniem DLP upraszcza proces wdrożenia, minimalizując poziom komplikacji i koszty operacyjne. Nie wymaga również tworzenia osobnej warstwy zabezpieczeń czy infrastruktury ochrony danych. W rezultacie otrzymujemy możliwość szybkiej identyfikacji i reakcji na zmianę statusu zgodnościowego, operacyjnego lub naruszenie zasad polityki. Predefiniowane szablony polityk dla konkretnych regionów i branż pozwalają na szybkie włączenie zabezpieczeń przez klientów najbardziej zagrożonych naruszeniem prywatności danych i zasad zgodności, takich jak placówki służby zdrowia czy też sektor finansowy.

Zintegrowana, skoncentrowana na danych ochrona całego przedsiębiorstwa:

 • Udoskonalona ochrona danych

 • Spójna kontrola i egzekucja polityk

 • Eliminacja dodatkowej infrastruktury

 • Oszczędność czasu, pieniędzy i zasobów

Centralne zarządzanie politykami ochrony danych i ochrony przed zagrożeniami:

 • Uproszczone administrowanie dwoma rodzajami zabezpieczeń przy użyciu pojedynczej konsoli

 • Zautomatyzowane wdrażanie polityk

 • Wyższy poziom spójności systemu na obszarze całej infrastruktury

 • Niższy koszt, mniej komplikacji, niższe koszty stałe

Wgląd w infrastrukturę całego przedsiębiorstwa:

 • Centralny panel kontrolny, system aktualizacji i alertów obejmujący wszystkie elementy produktu

 • Ulepszony system reagowania i przeciwdziałania przypadkom naruszenia bezpieczeństwa

 • Lepsze rozumienie tego, czym jest bezpieczny system

 • Rozwiązanie skalowalne wraz z rozwojem przedsiębiorstwa

GŁÓWNE FUNKCJE

 • Internetowa centralna konsola do zarządzania zabezpieczeniami

 • Panel kontrolny umożliwiający personalizację

 • Statystyka zagrożeń Trend Micro™ Smart Protection Network™

 • Możliwość personalizacji powiadomień i zapytań oraz konfiguracji alertów

Źródło: Trend Micro