Jaka chmura dla kogo?

Cloud Computing oraz rozwiązania oferowane w chmurze stały się bardzo popularną alternatywą dla modelu tradycyjnego, w którym produkty oferowane są jako rozwiązania wymagające bezpośredniej interakcji z organizacją Klienta. Chmura umożliwia wykorzystanie dowolnych produktów informatycznych bez ponoszenia kosztów związanych z budową zaawansowanych technologicznie środowisk informatycznych oraz zakupu urządzeń umożliwiających ich poprawną pracę.

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie problematyki związanej z analizą faktycznych potrzeb warunkujących wybór modelu chmury obliczeniowej w stosunku do modelu tradycyjnego oraz wykorzystanie własnej serwerowni oraz zewnętrznego Centrum Danych.

Co wyróżnia chmurę na tle innych rozwiązań?

Wiele razy w różnych okolicznościach eksperci wypowiadają się o chmurze obliczeniowej jako rozwiązaniu ewolucyjnym istniejącym na rynku od wielu lat.

A jak jest faktycznie?
Co odróżnia chmurę od rozwiązań wirtualizacji?

Chmura obliczeniowa gwarantuje najwyższą możliwą dostępność aplikacji pracujących w oparciu o udostępniane w niej zasoby, ale przecież podobnie jest w przypadku wirtualizacji zasobów, gdzie zatem tkwi różnica?

Pierwszą, unikalną cechą chmury obliczeniowej jest nowy model podejścia biznesowego do rozliczenia usług. Przy zastosowaniu chmury obliczeniowej klient otrzymuje możliwość rozliczenia się za faktycznie wykorzystane zasoby w określonym odcinku czasu. Oznacza to, że w przypadku, gdy zapotrzebowanie na zasoby serwerów (pamięć, procesory, miejsce na dyskach twardych) wzrasta w określonych godzinach, klient zapłaci tylko za wykorzystanie właśnie w tym czasie.

Drugim ważnym wskaźnikiem, nierozerwalnie związanym z opisanym wcześniej jest, możliwość swobodnego skalowania usług zgodnie ze zmieniającymi się wymaganiami. Nietrudno sobie wyobrazić, a jeszcze łatwiej policzyć, ile kosztuje zakup nadmiarowego sprzętu, zapewniającego obsługę zwiększonego zapotrzebowania na zasoby. Dostawcy profesjonalnych rozwiązań chmur obliczeniowych posiadają rozbudowaną infrastrukturę gotową do użycia w dowolnym momencie, co nie tylko zapewnia bezpieczeństwo w zakresie spełniania wymagań biznesowych, ale również gwarantuje obniżenie kosztów ogólnych związanych z zakupem sprzętu.

Trzecim kluczowym parametrem jest zapewnienie najwyższej możliwej dostępności dla usług oferowanych w chmurze. Dostawcy usług cloud computing posiadają infrastrukturę techniczną domyślnie skonfigurowaną w sposób zapewniający wysoką dostępność poprzez jej zwielokrotnienie. Najlepiej skonfigurowane środowiska chmur, w szczególności publicznych, charakteryzują się umieszczeniem identycznej infrastruktury w dwóch niezależnych ośrodkach przetwarzania danych, oddalonych od siebie geograficznie. W tej konfiguracji dane są replikowane pomiędzy tymi środowiskami zapewniając maksymalną ochronę biznesu klienta nawet w przypadku awarii jednego z ośrodków przetwarzania danych.

Czwartym bardzo istotnym elementem jest brak konieczności angażowania służb IT w nadzór nad infrastrukturą techniczną związaną ze środowiskiem chmury ponieważ dba o to dostawca. W przypadku profesjonalnych rozwiązań dostawca oferuje również zarządzanie kopiami bezpieczeństwa środowisk wirtualnych klienta.

Każda z opisanych powyżej cech może zostać zrealizowana w ramach chmury prywatnej lub hybrydowej jednak, każde z nich będzie znacznie bardziej kosztowne niż wykorzystanie infrastruktury oferowanej w ramach chmury publicznej.

Chmura prywatna we własnej serwerowni

Mieć własną chmurę we własnym Data Center to duży komfort i jednocześnie tak samo duże wyzwanie. Omawiany przypadek jest najbezpieczniejszym, ale i najbardziej kosztowny dla inwestora. W ujęciu finansowym wymaga zaangażowania znacznych środków w celu zakupu odpowiedniej infrastruktury oraz stałych nakładów na utrzymanie zespołu technicznego, który zadba o poprawność pracy środowiska.

Chmurę prywatną budują najczęściej duże firmy oraz korporacje z uwagi bardzo specyficzne potrzeby wymagające bardzo indywidualnego podejścia.

Chmura prywatna będzie jedynym rozwiązaniem w przypadku braku możliwości spełnienia wymagań biznesowych przez dostawców chmur publicznych.

Chmura prywatna we własnej serwerowni będzie rozwiązaniem preferowanym w przypadku posiadania przez inwestora systemów o znaczeniu krytycznym dla działania organizacji. Warto wymienić w tym miejscu systemy sterowania produkcją, systemy ERP i inne, których niedostępność powoduje przestoje lub opóźnienia w działaniu organizacji. Przenoszenie tych systemów do chmury publicznej w chwili obecnej może być obarczone ryzykiem.

Chmura prywatna we własnej serwerowni jest dedykowana dla organizacji, które:

 • posiadają systemy IT wymagające dostępności poprzez sieć LAN lub połączenia dedykowane (szyfrowane lub inne gwarantujące sprawne działanie),

 • utrzymują w chmurze systemy IT o znaczeniu kluczowym dla działania organizacji,

 • przechowują i zarządzają danymi składowanymi w chmurze, które podlegają specjalnej ochronie (dane wrażliwe, poufne i inne o znaczeniu strategicznym dla przedsiębiorstwa),

 • posiadają zasoby finansowe oraz zespół pracowników, który zadba o sprawne działanie środowiska chmury,

 • zewnętrzne procedury nakazują przechowywanie i zarządzanie danymi tylko w ramach zasobów tej organizacji,

 • posiadają sprawnie działające procedury oraz świadomość w zakresie skutecznego zabezpieczenia środowiska chmury przed dostępem osób niepowołanych.

Chmura prywatna w zewnętrznym Data Center

Zbudowanie chmury prywatnej w zewnętrznym Data Center jest w wielu pozycjach instalacją podobną do przypadku opisanego powyżej. Instalacja chmury prywatnej w zewnętrznym centrum danych umożliwia jednak uzyskanie znacznie wyższej dostępności usług oferowanych w chmurze. Profesjonalne centra danych są dedykowane dla świadczenia usług na najwyższym poziomie przez zastosowanie rozwiązań technicznych oraz technologicznych spełniających najwyższe wymagania.

W przypadku umieszczenia instalacji chmury prywatnej w profesjonalnym Data Center inwestor może skupić uwagę na utrzymaniu własnego środowiska, bez konieczności angażowania sił w utrzymanie zasilania, systemów klimatyzacyjnych i środowiskowych, gaszenia kontroli dostępu.

Koszty utrzymania chmury prywatnej w profesjonalnym Data Center będą w większości przypadków niższe w stosunku do utrzymywania jej we własnej serwerowni, z uwagi na niższe koszta energii elektrycznej oraz brak konieczności angażowania zespołu inżynierów do utrzymania infrastruktury centrum danych.

Chmura prywatna w zewnętrznym Data Center jest dedykowana dla organizacji, które:

 • posiadają systemy IT wymagające bardzo wysokiej dostępności poprzez internet lub dedykowane połączenia (szyfrowane lub inne gwarantujące sprawne działanie),

 • systemy IT w Chmurze wymagają dużych szybkości łącz przesyłających dane,

 • organizacja Klienta jest rozproszona geograficznie, a dostęp do Chmury musi być z każdego miejsca gdzie jest dostęp do internetu,

 • utrzymują w chmurze systemy IT o znaczeniu kluczowym dla działania organizacji, jednak nie są to systemy wymagające połączeń przez sieć LAN,

 • przechowują i zarządzają danymi składowanymi w chmurze, które podlegają specjalnej ochronie (dane wrażliwe, poufne i inne o znaczeniu strategicznym dla przedsiębiorstwa),

 • posiadają zasoby finansowe oraz zespół pracowników, który zadba o sprawne działanie środowiska chmury,

 • nie chcą angażować własnych środków w zakresie zarządzania serwerownią, są przygotowane organizacyjnie do przeniesienia własnej chmury do zewnętrznego Data Center,

 • posiadają sprawnie działające procedury oraz świadomość w zakresie skutecznego zabezpieczenia środowiska chmury przed dostępem osób niepowołanych.

Chmura publiczna w zewnętrznym Data Center

Wykorzystanie chmury publicznej, której środowisko znajduje się w profesjonalnym centrum danych, jest wariantem gwarantującym w znakomitej większości przypadków najwyższą dostępność, najlepszą skalowalność oraz najbardziej korzystny stosunek ceny do możliwości. Jest to podyktowane wieloma względami: niższą ceną energii elektrycznej, specjalizacją dostawców chmury w zakresie oferowanych usług, braku konieczności ponoszenia kosztów utrzymania własnego zespołu inżynierów i innych.

W przypadku wykorzystania chmury publicznej organizacja może skupić całkowicie swoją uwagę na budowaniu kluczowych elementów własnego biznesu, angażując się w IT tylko w wymaganym zakresie. Jest to wyraźnie widoczne w przypadku zastosowania modelu Software-as-a-Service, gdzie organizacja otrzymuje od dostawcy chmury w pełni działające środowisko IT wyposażone w aplikacje umożliwiające jej sprawne funkcjonowanie (np.: CRM, HRM, WWW lub inne systemy gotowe do użycia).

Chmura publiczna w zewnętrznym Data Center jest dedykowana dla organizacji, które:

 • posiadają systemy IT wymagające dużej mocy obliczeniowej, szybkich łącz do internetu oraz najwyższej dostępności,

 • nie chcą ponosić wysokich kosztów zakupu infrastruktury umożliwiającej budowę chmury prywatnej,

 • nie posiadają lub nie chcą angażować pracowników IT w zarządzanie infrastrukturą chmury,

 • informacje przetwarzane w chmurze wymagają specjalnej ochrony, ale nie mają charakteru poufnego,

 • posiadają strukturę rozproszoną geograficznie lub wymagają dostępu do systemów IT poprzez internet,

 • rozpoczynają nową działalność obarczoną większym ryzykiem i nie chcą angażować środków w budowę infrastruktury IT,

 • chcą znacznie obniżyć koszt działania własnych systemów IT.

Każda organizacja może w ramach opisanych rozwiązań wybrać wariant najbardziej odpowiedni dla własnych potrzeb, jednak to chmura publiczna jest w chwili obecnej najczęściej wybieranym rozwiązaniem. Warto wskazać, że prócz opisanych konfiguracji chmur istnieją jeszcze chmury hybrydowe, chmury typu branżowego lub sektorowego (community), które gwarantują wyższe bezpieczeństwo danym przy utrzymaniu wysokiego wskaźnika dostępności i niskiej ceny, wobec tego należy przed dokonaniem wyboru zapoznać się ze wszystkimi rozwiązaniami.

Autorem jest Marcin Tynda, Business Development Manager Grupa Onet.pl S.A.

DLP expert magazyn
DLP expert 3/2013

Tekst pochodzi z magazynu DLP expert 3/2013 (6)- który bezpłatnie można pobrać tutaj: https://www.dlp-expert.pl/magazine

Źródło: Redakcja