Bezpieczeństwo to kluczowa wartość, którą kierują się firmy wybierając odpowiednie dla siebie rozwiązania IT. Jak sprawdzić, czy dane rozwiązanie jest rzeczywiście bezpieczne i jak właściwie oszacować potencjalne ryzyko? Z myślą o firmach sektora MŚP GTS Poland przygotował bezpłatny poradnik: „Serwer w firmie. Ocena ryzyka posiadania własnej serwerowni i korzystania z usług centrum danych”. Jest on ostatnią już częścią raportu „Serwer w firmie 2013”.

Kwestie potencjalnego ryzyka oraz bezpieczeństwa danych w firmie to obecnie jedne z kluczowych zagadnień, na których koncentrują się polscy przedsiębiorcy. GTS Poland przygotował praktyczny poradnik, zawierający popularne narzędzia oceny zagrożeń, a w szczególności:

  • listę obszarów, które należy poddać ocenie podejmując decyzję: własna serwerownia czy korzystanie z usług centrum danych,

  • przykładową analizę wraz z wnioskami,

  • gotowe narzędzie w postaci arkusza kalkulacyjnego, które pozwala czytelnikowi samodzielnie przeprowadzić analizę ryzyka (link w poradniku).

Analizy ryzyka i bezpieczeństwa są dobrym uzupełnieniem analiz finansowych. Umożliwiają także zdobycie podstawowej wiedzy na temat warunków, w jakich powinny pracować krytyczne, firmowe systemy serwerowe. Jeśli nie są spełnione, można podjąć decyzję o wprowadzeniu zmian lub o outsourcingu infrastruktury IT do profesjonalnej serwerowni u zewnętrznego dostawcy.

„W praktyce biznesowej pomiar i ocena ryzyka dowolnego przedsię¬wzięcia powinny być prowadzone systematycznie. Z naszych doświadczeń wynika, że małe i średnie przedsiębiorstwa mają ograniczony dostęp do narzędzi umożliwiających samodzielne wykonanie takich analiz. Mam nadzieję, że przygotowany przez nas materiał poradnikowy wraz z gotowym do wykorzystania arkuszem kalkulacyjnym, w pewnym zakresie wypełni tę lukę”

- podkreśla Sławomir Koszołko, Dyrektor Marketingu i Strategii GTS Poland.

Źródło: GTS