9 najczęstszych błędów popełnianych podczas projektowania centrum danych

Błędy popełnione w trakcie planowania budowy lub rozbudowy centrum danych mogą prowadzić do klęski przedsięwzięcia, zwłaszcza jeśli nie zbadano konkretnych potrzeb firmy. Schneider Electric ostrzega przed dziewięcioma najczęstszymi błędami, których należy unikać, aby pomyślnie stworzyć centrum danych.

„Wiele przedsiębiorstw prowadzi swoją działalność przekraczając margines bezpieczeństwa i wydolności systemów danych i nie dysponując potencjałem do rozbudowy. Co więcej, istnieje wiele przeładowanych i przestarzałych centrów danych, które blokują dynamicznie rozwijające się firmy i instytucje. Szybkość wprowadzenia produktu na rynek jest kluczowym czynnikiem decydującym o jego sukcesie, a jednak z powodu nieprzejrzystego planowania, wiele centrów danych jest przestarzała już w momencie powstania. Dlatego też odpowiednio staranne planowanie odgrywa tak wielką rolę w rozwiązywaniu tego typu problemów”

– mówi Dariusz Koseski, Wiceprezes Schneider Electric Polska.

Oto lista dziewięciu najczęstszych błędów, których należy się wystrzegać podczas tworzenia i rozbudowy centrów danych:

1. Nie uwzględnienie całkowitego kosztu posiadania (TCO)

Skupianie się tylko na kosztach inwestycyjnych to pułapka, w którą łatwo wpaść. Podczas planowania należy też brać pod uwagę koszty eksploatacji i utrzymania (OpEx) elementów infrastruktury o krytycznym znaczeniu dla działalności centrum. Jeśli nie sformułuje się budżetu kosztów prowadzenia działalności i utrzymania na okres 3-7 lat, nie można będzie również opracować modelu zwrotu z inwestycji (ROI), a tym samym podejmować trafnych decyzji biznesowych. Dlatego optymalnie prowadzony proces planowania budowy bądź rozbudowy centrum danych powinien opierać się na uwzględnieniu trzech parametrów TCO: kosztów inwestycyjnych, kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem oraz wydatków na energię.

2. Nieprawidłowo oszacowane koszty budowy

Innym powszechnym błędem jest złe szacowanie kosztów. Wydatki na budowę są często niedoszacowane, co odbija się negatywnie na płynności procesu decyzyjnego, ponieważ zgłoszony i zatwierdzony budżet okazuje się niewystarczający do realizacji projektu. Konieczne jest zatem znalezienie nowych środków, a budowa się opóźnia.

3. Źle dobrane kryteria projektowe i nieprawidłowa charakterystyka systemu.

Nadmierna rozbudowa infrastruktury to marnotrawstwo kapitału. Często zdarza się, że projektowana konstrukcja i prognozowany poziom zużycia energii nie odpowiadają rzeczywistym potrzebom. Dlatego tak ważne jest, aby przed rozpoczęciem prac określić właściwe kryteria projektowe i poprawnie zdefiniować parametry wydajności, co stanowi podstawę stworzenia kosztorysu inwestycji i eksploatacji.

4. Wybór lokalizacji zanim ustalono kryteria projektowe

Firmy i instytucje często rozpoczynają poszukiwania idealnej lokalizacji nie posiadając jeszcze przygotowanych kryteriów projektu i charakterystyki wydajności. Przedwczesny wybór lokalizacji często prowadzi do problematycznej sytuacji, w której zaplanowana przestrzeń nie spełnia zdefiniowanych później wymogów. Np. centra danych odpowiedzialne za realizację zadań o krytycznym znaczeniu biznesowym, wymagają spełnienia długiej listy wymogów, które często nie mogą być zaspokojone w przypadku przestrzeni podzielonej na kilka pomieszczeń bez narażania się na znacznie wyższe koszty konstrukcyjne lub ograniczenia przestrzeni dostępnej na przyszłą rozbudowę infrastruktury.

5. Rozpoczęcie planowania przestrzeni przed określeniem kryteriów projektowych

Ulokowanie wszystkich elementów infrastruktury centrum danych może wymagać znacznej ilości miejsca. Definiując wymogi przestrzenne, wiele firm bierze pod uwagę wyłącznie potrzeby sprzętu IT. Jednak urządzenia mechaniczne i elektryczne również zajmują dużo miejsca. Dlatego, aby trafnie określić ilość potrzebnej przestrzeni, która zaspokoi wszystkie potrzeby, bezwzględnie konieczne jest określenie kryteriów projektowych zanim przystąpi się do tworzenia planu przestrzennego.

6. Projektowanie kończące się w ślepym zaułku

Organizacje same zapędzają się często w ślepy zaułek, posługując się złymi narzędziami prognozowania przyszłych potrzeb, ponieważ wszystko może się zmienić – i pewnie prędzej czy później tak właśnie się stanie. Dlatego modułowe, elastyczne konstrukcje są kluczem do długofalowego sukcesu. Bardzo istotne jest, aby plan umożliwiał wprowadzanie późniejszych modyfikacji infrastruktury.

7. Niewłaściwe korzystanie ze wskaźnika PUE

Poziom energooszczędności PUE (Power Usage Effectiveness) jest skutecznym narzędziem pozwalającym na mierzenie i zwiększanie wydajności energetycznej. Jednak często organizacje posługując się nim w dobrej wierze, dokonują obliczeń nie biorąc pod uwagę wszystkich ważnych czynników. Ze wskaźnika PUE należy korzystać pamiętając o ogólnych celach biznesowych, ale jednocześnie uważając, aby nie wpaść w pułapkę wykorzystywania go, jako usprawiedliwienia dla wysokości budżetów inwestycyjnych i operacyjnych.

8. Niewłaściwe korzystanie z certyfikatów LEED

Ubieganie się o certyfikat LEED nie powinno być dodatkiem, lecz wstępnym zamierzeniem towarzyszącym pracy nad koncepcją centrum realizowanym wraz z zakończeniem budowy. Na początku procesu planowania, można skorzystać z pomocy eksperta lub firmy doradczej. Co więcej, certyfikacja wiąże się z dodatkowymi kosztami, które należy uwzględnić podczas układania budżetu.

9. Tworzenie zbyt skomplikowanych projektów

Definiowanie zbędnych celów i zadań podnosi poziom komplikacji infrastruktury i może przeszkodzić w udanej budowie centrum danych. Wysoka złożoność wiąże się często z wdrażaniem dodatkowego sprzętu i komponentów, co oznacza zwiększenie liczby potencjalnych usterek i awarii oraz wyższe koszty eksploatacji i utrzymania. Bardziej skomplikowane systemy generują także poważniejsze ryzyko operacyjne, ponieważ większość awarii w centrach danych jest wywołana błędem człowieka.

Starannie przeprowadzony proces planowania, w którym uwzględniono powyższe ostrzeżenia, pozwoli firmom stworzyć infrastrukturę centrów danych, która zaspokoi aktualne i przyszłe potrzeby związane z wydajnością pracy i wynikami biznesowymi.

DLP expert magazyn
DLP expert 2/2013

Więcej o Data Center w czerwcowym wydaniu magazynu DLP expert 2/2013 (5)- które bezpłatnie można pobrać tutaj: https://www.dlp-expert.pl/magazine

Źródło: Schneider Electric