• Szyfruj wszystkie dane poufne. Trzymaj wrażliwe informacje w miejscu niedostępnym dla niepowołanych oczu.

  • Używaj trudnych do odgadnięcia haseł. Wymuszenie stosowania odpowiednich haseł jest kluczowym czynnikiem pozwalającym uniknąć włamań do systemów.

  • Pamiętaj aby oprogramowanie zabezpieczające było zawsze aktualne. Codziennie pojawiają się nowe zagrożenia.Dobrym rozwiązaniem jest automatyczna aktualizacja zabezpieczeń.

  • Uwaga na USB! Nieautoryzowane korzystanie z nośników pamięci USB może prowadzić do wycieku/kradzieży danych z firmy. Monitoruj i kontroluj korzystanie z urządzeń USB za pomocą odpowiedniego oprogramowania.

  • Korzystaj z wiedzy. Stwórz własną politykę bezpieczeństwa lub zleć jej stworzenie specjalistycznej firmie.

  • Przygotuj się na najgorsze. Stwórz plan działania na wypadek kradzieży danych, bądź przygotowany. Chaotyczne postępowanie w takiej sytuacji może przypadkowo zatrzeć ślady sprawcy i utrudnić pracę odpowiednich służb.

  • Edukacja pracowników odpowiedzialnych za dane. Pamiętaj aby pracownicy byli dobrze przeszkoleni i poinformowani co do wartości danych firmowych jak i przestrzegania zasad polityki bezpieczeństwa. Organizuj szkolenia i seminaria aby podnieść świadomość i wiedzę pracowników. Pozwól aby pracownicy byli częścią systemu ochrony danych firmowych.

  • Pamiętaj aby nie zniechęcać pracowników do raportowania przypadków utraty danych. Informacja pozwoli Ci działać szybko.

  • W dzisiejszych czasach pracownicy potrzebują dużo wolności on-line aby pracować wydajnie i efektywnie. Nie ograniczaj im dostępu do wszystkiego, blokady będą ich zachęcać do poświęcania czasu pracy na wymyślanie sposobów by je obejść.

  • Wykonuj kopie bezpieczeństwa. Może się zdarzyć że laptop czy smartphone z ważnymi danymi zostanie skradziony czy zwyczajnie zagubiony. Stosuj zdalne rozwiązania czyszczące dane w urządzeniu mobilnym na wypadek jego zaginięcia.

Źródło: Redakcja