Najnowsze wydanie magazynu DLP Expert 1/2017

W numerze:

Europejskie firmy nie są gotowe na regulacje GDPR

W maju 2018 roku wejdzie w życie rozporządzenie GDPR regulujące zasady przechowywania i przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. Mimo że konsekwencje niezastosowania się do rozporządzeń ustalonych przez organy Wspólnoty będzie niezwykle dotkliwe, jedynie 3% firm działających na rynkach unijnych jest przygotowane na nadchodzące zmiany. Obecnie zdecydowana większość organizacji nie spełnia wymogów GDPR oraz nie dysponuje skutecznymi narzędziami umożliwiającymi lokalizowanie danych osobowych wewnątrz organizacji.

Jak przygotować firmę do spełnienia nowych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych?

W roku 2017 polskie firmy muszą dostosować się do nowych unijnych rozporządzeń o ochronie danych osobowych, znanych pod skrótem GDPR (ang. General Data Protection Regulation). Jeśli tego nie zrobią, grożą im kary w wysokości do 20 milionów euro lub 4 proc. rocznego obrotu.

Pięć trendów dotyczących bezpieczeństwa wirtualizacji, jakie będzie można zaobserwować w 2017

Bezpieczeństwo wirtualizacji to w dalszym ciągu często zaniedbywany obszar w korporacjach. Cyberprzestępcy dostrzegają to i nie są obojętni, przygotowując kolejne ataki. W niniejszym artykule przedstawiono pięć najistotniejszych trendów związanych z ochroną środowisk zwirtualizowanych, które wyłonią się w 2017 r. i najbliższej przyszłości.


Kroll Ontrack oferuje ofiarom ransomware rozwiązania pozwalające odzyskać dane

Od kilku lat coraz większym zagrożeniem staje się szkodliwe oprogramowanie typu ransomware, którego głównym zadaniem jest dotarcie do komputera użytkownika, zablokowanie dostępu do systemu operacyjnego, zaszyfrowanie plików i wymuszenie okupu (zazwyczaj w postaci bitcoinów) w zamian za odszyfrowanie danych. Samo usunięcie złośliwego oprogramowania z zainfekowanego urządzenia nie rozwiązuje problemu – konieczne jest zastosowanie odpowiednich narzędzi i oprogramowania do deszyfracji danych.


Automatyczne instalowanie systemu Windows 10 z wykorzystaniem pakietu baramundi Management Suite

Tworzenie obrazu systemu z wykorzystaniem zadania zdefiniowanego w pakiecie baramundi. Po utworzeniu instalacji referencyjnej, która ma zostać przeniesiona na inne systemy, administrator tworzy na jej podstawie obraz Master. W tym celu definiuje on odpowiednie zadanie w pakiecie baramundi Management Suite (bMS).


Infrastruktura krytyczna: czy może być wzorem do naśladowania w przypadku ochrony standardowych firm?

Infrastruktura krytyczna wymaga specjalnej uwagi. Tak jak w przypadku zwykłych firm, działanie obiektów przemysłowych w dużym stopniu opiera się na komputerach i oprogramowaniu, jednak wachlarz wykorzystywanych rozwiązań bardzo różni się od typowego biura. W środowiskach tych można znaleźć dziesięcioletnie maszyny, które nadal działają tak, jakby były nowe, a operatorzy nie zaprzątają sobie głowy tym, jaki jest koszt zastąpienia tego sprzętu. Zamiast tego pytają, jakie koszty mogą zostać poniesione, jeśli działanie tych maszyn zostanie zatrzymane na jedną godzinę.

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania magazynu

Źródło: Redakcja