Warsztaty „Ochrona danych osobowych w oświacie”

Od 1 stycznia 2015 r. zmieniły się przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności znacząco zmodyfikowane zostały zasady nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony danych oraz zasady rejestracji zbiorów. Ponieważ placówki oświatowe dysponują informacjami o uczniach, ich rodzicach, opiekunach, nauczycielach i pracownikach niepedagogicznych, ich obowiązkiem jest stosowanie procedur wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, dlatego warto zapoznać się ze znowelizowanymi przepisami. Szkoły i inne placówki oświatowe często nie są przygotowane do przetwarzania danych osobowych, w tym ich właściwego zabezpieczania. Tymczasem nieprzestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych może powodować sankcje karne i administracyjne, a także odpowiedzialność cywilną.

Adresaci szkolenia to:

dyrektorzy szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, pracownicy sekretariatów i administracji tych placówek, przedstawiciele organów prowadzących placówki oświatowe

Korzyści z uczestnictwa

Przygotowanie do prawidłowego realizowania zasad ochrony danych osobowych w placówce oświatowej.

Cele szkolenia:

• zaznajomienie z procedurami przetwarzania danych osobowych, zwłaszcza ze znowelizowanymi przepisami

• omówienie praktycznych problemów związanych ze stosowaniem ustawy ochronie danych osobowych

• wskazanie propozycji rozwiązań w zakresie obowiązkowej dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych

Warsztaty odbędą się w Warszawie, 28 września 2017 r.

Szczegółowy program szkolenia: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/odowo/index.php.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego uprawnia do 10% rabatu na udział w szkoleniu.

Organizator:

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.;

www.cpi.com.pl

tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;

e-mail: pr@konferencja.com.pl

Źródło: Centrum Promocji Informatyki