Szkolenie pt. „Przygotowanie do stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)”

Adresaci szkolenia:

Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji, osoby odpowiedzialne za spray ochrony danych osobowych w organizacji, kierownicy jednostek organizacyjnych sektora publicznego i prywatnego.
Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:
zaznajomienie z mechanizmami reformy ochrony danych osobowych
znajomość obowiązków administratora danych, podmiotu przetwarzającego, Inspektora Ochrony Danych
uzyskanie informacji o sposobach realizacji uprawnień osób, których dane dotyczą
uzyskanie praktycznych wskazówek dotyczących przetwarzania danych w nowych realiach określonych przez RODO
uzyskanie wiedzy o nowych kompetencjach organu nadzorczego (GIODO)
Cel szkolenia: 
Szkolenie ma za zadanie przygotowanie uczestników do stosowania RODO, wskazanie wpływu reformy na polskie przepisy dotyczące przetwarzania danych oraz omówienie rozwiązań przyjętych w rozporządzeniu w zakresie zasad przetwarzania danych, organizacji systemu ochrony danych, uprawnień osób, których dane dotyczą, funkcjonowania organów nadzorczych, w tym polskiego GIODO, zakresem odpowiedzialności związanej z nieprawidłowym przetwarzaniem danych.
Metody pracy podczas szkolenia:
Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej wspierany praktycznymi przykładami oraz dyskusją i wymianą doświadczeń.
Szczegółowy program szkolenia: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/rodo1/index.php  
Wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie
http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/rodo1/formularz_pr10.php, można uzyskać 10% rabat na udział w szkoleniu.
Szkolenie odbędzie się w Warszawie, 21 września 2017 r.
Organizator: 
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.; 
www.cpi.com.pl 
tel. (22) 870 69 10, 870 69 78; 
email: pr@konferencja.com.pl

Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji, osoby odpowiedzialne za sprawy ochrony danych osobowych w organizacji, kierownicy jednostek organizacyjnych sektora publicznego i prywatnego.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

  • zaznajomienie z mechanizmami reformy ochrony danych osobowych
  • znajomość obowiązków administratora danych, podmiotu przetwarzającego, Inspektora Ochrony Danych
  • uzyskanie informacji o sposobach realizacji uprawnień osób, których dane dotyczą
  • uzyskanie praktycznych wskazówek dotyczących przetwarzania danych w nowych realiach określonych przez RODO
  • uzyskanie wiedzy o nowych kompetencjach organu nadzorczego (GIODO)

Cel szkolenia:

Szkolenie ma za zadanie przygotowanie uczestników do stosowania RODO, wskazanie wpływu reformy na polskie przepisy dotyczące przetwarzania danych oraz omówienie rozwiązań przyjętych w rozporządzeniu w zakresie zasad przetwarzania danych, organizacji systemu ochrony danych, uprawnień osób, których dane dotyczą, funkcjonowania organów nadzorczych, w tym polskiego GIODO, zakresem odpowiedzialności związanej z nieprawidłowym przetwarzaniem danych.

Metody pracy podczas szkolenia:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej wspierany praktycznymi przykładami oraz dyskusją i wymianą doświadczeń.

Szczegółowy program szkolenia znajduje się na stronie: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/rodo1/index.php.

Wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/rodo1/formularz_pr10.php, można uzyskać 10% rabat na udział w szkoleniu.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie, 21 września 2017 r.

Organizator:

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.

www.cpi.com.pl 

tel. (22) 870 69 10, 870 69 78

e-mail: pr@konferencja.com.pl

Źródło: Centrum Promocji Informatyki