Bankowość w świetle nowych technologii

Portal Bankier.pl już w 2016 opublikował informację mówiącą o tym, że 85% Polaków ma konta w banku. Oznacza to, że tematyka związana z bankowością bezpośrednio dotyczy niemal każdego z nas, a co za tym idzie – same instytucje muszą na bieżąco śledzić najnowsze informacje z zakresu technologii i bezpieczeństwa. Tym właśnie zagadnieniom poświęcona została czerwcowa konferencja Banking Tech & Security.

Jako pierwszy wystąpił dr Zbigniew Długosz, który – nawiązując do Dyrektywy PSD2 – przedstawił kluczowe zmiany dla bezpieczeństwa płatności. Bezpieczeństwo było także bardzo istotną częścią wystąpienia Wojciecha Regiewicza (Alterkom) – prelegent połączył się z rzutnikiem poprzez stację ze smartfonem i pokazał jednocześnie, w jaki sposób urządzenia mobilne mogą stanowić narzędzia dostępu do wewnętrznych systemów firmy.

Po przerwie powrócił temat bezpieczeństwa, tym razem dzięki Michałowi Kurkowi (OWASP), uczącego, w jaki sposób chronić aplikacje bankowe przed hakerami oraz dzięki Annie Jaworskiej (Citi Handlowy), mówiącej o nowym unijnym rozporządzeniu – RODO, które nie wskazuje precyzyjnie mechanizmów, jakie powinny być wykorzystane przez administratora danych.

O tym, co nas czeka, opowiadał również Przemysław Koch (PKO BP) – słuchacze poznali historię rozwoju środków płatniczych i dowiedzieli się, w którym kierunku może podążać bankowość.

Do przyszłości przeniósł publiczność także ostatni prelegent, dr Marcin Kotarba, który poruszył temat digitalizacji i socjalizacji, a przede wszystkim wpływu klientów na rozwój technologii.

Źródło: Banking Tech